Žmogiškųjų išteklių valdymas

Data: 
Antradienis, Lapkritis 7, 2017
Vieta: 
Klaipėda
Kaina: 
139 EUR

Organizacijos įvaizdžio kūrimas.
S. Kenedy, G. Drowlingo, R. Abrato įvaizdžio kūrimo modeliai.
Išorinės aplinkos poveikis organizacijos įvaizdžiui.

Organizacijos įvaizdžio kūrimas: individualumas, identitetas, įvaizdis, reputacija.
Darbuotojų vaidmuo, kuriant įvaizdį.
Darbuotojų individualūs skirtumai.

Vadovavimas, remiantis vertybėmis.
Kaip tai daroma ir ką tai duoda organizacijai, darbuotojui, rinkai?
Organizacijos įvaizdis ir jo ambasadoriai.

Vadovų vaidmenys.

Darbo organizavimas.
Darbuotojų darbo tikslų kėlimas, užduočių numatymas.

Motyvavimas ir delegavimas.
Motyvacijos ir motyvavimo proceso esmė.
Motyvacijos teorijų taikymas, atsižvelgiant į žmonių individualius skirtumus.
Esminiai darbuotojų motyvavimo principai.
Motyvavimas darbu.
Teisingo darbų delegavimo nauda.

Asmeniniai, komandos, organizacijos poreikiai ir tikslai.
Asmeninių prioritetų nustatymas.
Tikslų užsibrėžimas ir naudos suvokimas.
Asmeninis efektyvumas.

Darbuotojų ugdymas.
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio nustatymas.
Darbuotojų ir vadovų ugdymas.
Komandų ugdymas.
Darbuotojų santykiai ir jų raiška.

Pozityvios darbo vietos sukūrimas.
Pozityvaus / negatyvaus mąstymo kilmė, ugdymo būdai.
Darbo vietos pozityvumo / negatyvumo įvertinimas.
Darbuotojų teigiamų nuostatų formavimosi skatinimas.