Metinis darbuotojų valdymo pokalbis

Data: 
Ketvirtadienis, Lapkritis 22, 2018
Vieta: 
Vilnius
Kaina: 
139 EUR

“Tas, kas nori, daro daugiau negu tas, kas gali”. G. Muroi

Mokymų programa skirta: vadovams, skyrių, padalinių vadovams, personalo specialistams.

Mokymų tikslas: Suteikti dalyviams praktinių žinių apie pasiruošimą metiniam pokalbiui su darbuotoju, efektyvaus pokalbio vedimą. Dalyviai galės sudaryti konkrečius, su metinio pokalbio organizavimu ir vykdymu susijusius, veiksmų planus, praktiškai išmėgins interviu atlikimo technikas, lavins sėkmingo metinio pokalbio vedimo įgūdžius.

Mokymų metodai: Mokymų metu apie 30-40 procentų viso darbo laiko skiriama teorinei daliai, kita 60-70 procentų – praktinėms užduotims.

  • Individualios ir grupinės praktinės užduotys bei pratimai;
  • Atliktų užduočių analizė, diskusijos;
  • Rekomendacijos.

 

PAGRINDINĖS TEMOS:

Kas yra metinis vertinimo pokalbis?
Nauda vadovui;
Nauda darbuotojui;
Nauda įmonei.

Problemos, baimės, abejonės dėl metinio vertinimo.

Pasiruošimas metiniam pokalbiui, formų ir dokumentų parengimas.

Praėjusio laikotarpio įvertinimas.
Komunikacija ir tinkamo klimato formavimas.
Pagrindinės klaidos/problemos ir jų sprendimo būdai.
Sėkmingo pokalbio elementai.
Grįžtamojo ryšio suteikimo principai ir taisyklės.

Praktiniai metinio vertinimo pokalbio aspektai.
Metinio pokalbio vedimas: vadovo ir personalo vadovo vaidmenys ir veikla.
Prasto darbo atlikimo aptarimas.
Ypatingai gero darbo atlikimo aptarimas.
Asmeninio augimo ir tobulėjimo tikslų aptarimas.
Metinio pokalbio pabaiga.

Veiksmai po pokalbio.
Su metiniu pokalbiu susijusių veiksmų sąrašas vadovui.
Asmeninio veiksmo plano kūrimas.
Duomenų konfidencialumo užtikrinimas ir kiti klausimai.