Personalo vadyba: darbuotojų pasipriešinimas pokyčiams, darbuotojų valdymas

Data: 
Ketvirtadienis, Spalis 11, 2018
Vieta: 
Vilnius
Kaina: 
139 EUR

“…yra tik vienas dalykas, padedantis valdyti kitus - tai mokėjimas valdyti save”. E. M. Remarkas

Darbuotojų valdymo paskirtis – sudaryti sąlygas, kurios leistų kiekvienam darbuotojui atsiskleisti, efektyviai panaudoti ir plėtoti savo potencialą. Pasipriešinimas pokyčiams, komandos susiskaldymas į tuos, kurie palaiko, ir tuos, kurie vengia naujovių, kyla kas kartą, kai keičiama nusistovėjusi darbo tvarka, diegiama nauja valdymo, darbo kontrolės ar kita svarbi organizacijos struktūra. Priešintis pokyčiams - žmogiška, o vadovui tenka nelengva užduotis įvertinti jėgų pasiskirstymą savo komandoje.

Mokymų programa skirta: įvairaus lygio vadovams, personalo specialistams.

Mokymų tikslas: Suteikti žinių ir įgūdžių, reikalingų personalo valdymui.  Suteikti žinių apie palankios terpės pokyčiams kūrimą, bei darbuotojų ir komandos valdymą.

Mokymų metodai: Mokymų metu apie 30-40 procentų viso darbo laiko skiriama teorinei daliai, kita 60-70 procentų – praktinėms užduotims.

  • Individualios ir grupinės praktinės užduotys bei pratimai;
  •  Atliktų užduočių analizė, diskusijos.

PAGRINDINĖS TEMOS:

Organizacijos kultūros svarba ir įtaka jos nariams.
Organizacijos vertybės.
Organizacijos klimatas.

Vadovavimo stiliaus įtaka darbo organizavimui.
Vadovas vs lyderis.
Darbuotojų veiklos organizavimas.
Darbuotojų įtraukimo į sprendimų priėmimą būdai.
Tarpgrupinis bendravimas ir bendradarbiavimas.

Pasipriešinimo pokyčiams įveikimas.
Pokyčiai ir organizacijos kultūra.
Praktinis pokyčių įgyvendinimas.
Pasipriešinimo pokyčiams etapai.

Asmeniniai darbuotojų pokyčiai.
Darbuotojų pokyčių principai.
Darbuotojų asmeninių pokyčių nauda organizacijai.