Prof. Stefanija Ališauskienė

Profesorė, socialinių mokslų daktarė, docentė, Šiaulių universiteto Mokslo prorektorė, žurnalo „Specialusis ugdymas“ vyr. redaktorė. Skaito paskaitas Lietuvos ir užsienio universitetuose. Mokslinių interesų sritis – inkliuzinis ugdymas bei ankstyvosios pagalbos vaikui ir šeimai optimizavimas. Įgyta praktinė ir mokslinė patirtis perteikta daugelyje publikacijų (monografijoje, per 60 mokslo straipsnių ir kt.). Mokslininkė aktyviai dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus studijų kokybės, specialiojo ugdymo, ankstyvosios intervencijos srityse.

Mokymų temos

  • Ankstyvasis ir ikimokyklinis ugdymas
  • Ugdymo dalyvių bendradarbiavimas
  • Ankstyvoji intervencija vaikystėje
  • Specialiųjų poreikių tenkinimo vadyba ir kt.