Užsienio kalbų mokymai

Bendrinė anglų kalba

Trukmė: 120 akad. val.

Tikslas

Įgyti ir/arba gerinti turimą anglų kalbos komunikacinę bei tarpkultūrinę kompetenciją. Tobulinti turimus bendruosius, profesinius ir visuomeninius anglų kalbos įgūdžius.
Ugdyti anglų kalbos kompetenciją visose kalbinės veiklos srityse: a) skaitymo, b) klausymo, c) kalbėjimo ir d) rašymo.

Pagrindinės mokymo temos
  • Bendravimo anglų kalba
  • Gramatinės struktūros
  • Žodynas

Anglų kalbos testas

Bendrinė vokiečių kalba

Trukmė: 120 akad. val.

Tikslas

Tobulinti turimus bendruosius, profesinius ir visuomeninius kalbinius įgūdžius. Lavinti kalbos sklandumą ir taisyklingumą.

Pagrindinės mokymo temos
  • Bendravimo vokiečių kalba
  • Gramatiniai dalykai
  • Žodynas

Bendrinė prancūzų kalba

Trukmė: 120 akad. val.

Tikslas

Ugdyti prancūzų kalbos kompetenciją visose kalbinės veiklos srityse: skaitymo, klausymo, kalbėjimo, rašymo.

Pagrindinės mokymo temos
  • Bendravimo prancūzų kalba
  • Gramatiniai dalykai
  • Žodynas