Vadovavimo strategijos – profesionalus vadovas

Data: 
Ketvirtadienis, Lapkritis 8, 2018
Vieta: 
Vilnius
Kaina: 
139 EUR

„Geras vadovas tas, kuris žino kur eiti, kaip eiti bei sugeba įkvėpti kitus eiti kartu“.

Mokymų programa skirta: vadovams, skyrių, padalinių vadovams, personalo specialistams, visiems, siekiantiems patobulinti vadovavimo įgūdžius.

Mokymų tikslas: Suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kurie padėtų ugdyti vadovavimo, problemų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo įgūdžius. Supažindinti su priemonėmis, kurios padėtų  sustiprinti darbuotojų vidinę motyvaciją siekti tikslų ir geresnių rezultatų. Seminaro metu esami ir būsimi vadovai įgis specialių žinių, padedančių sėkmingai realizuoti save sudėtingoje vadovo veikloje.

Mokymų metodai: Mokymų metu apie 30-40 procentų viso darbo laiko skiriama teorinei daliai, kita 60-70 procentų – praktinėms užduotims.

PAGRINDINĖS TEMOS:

Tinkamo ir efektyvaus vadovavimo samprata.
Vadovo funkcijos.
Vadovavimo stiliai ir jų efektyvumas konkrečiam darbuotojui.

Efektyvaus vadovo asmenybės bruožai.
Bendradarbiavimo svarba, siekiant tikslų.
Pasitikėjimas savimi ir kitais.
Motyvuojantis klimatas organizacijoje.
Kas Jus ir Jūsų pavaldinius motyvuoja stipriausiai?

Vadovas ir komunikacijos procesas.
Komunikacijos kliūtys ir jų įveikimo būdai.
Teisingas klausymasis – geras būdas įtikinti kitus.
Konstruktyvi kritika ir pagyrimai.

Darbuotojų valdymas ir racionalus darbo resursų panaudojimas.
Darbuotojų veiklos koordinavimas, išlaikant draugiškus santykius.
Efektyvus darbo planavimas ir organizavimas.
Delegavimas ir atsakomybės paskirstymas.
Kontrolės procesas ir grįžtamasis ryšys.

Efektyvus problemų sprendimas.