Vadovavimo strategijos – profesionalus vadovas

Data: 
Ketvirtadienis, Vasaris 8, 2018
Vieta: 
Kaunas
Kaina: 
139 EUR

Asmeninė ir komandos darbo motyvacija: lemiantys veiksniai.
Asmeniniai, komandos, organizacijos poreikiai ir tikslai.
Kas Jus ir Jūsų pavaldinius motyvuoja stipriausiai?
Motyvuojantis klimatas organizacijoje.

Efektyvaus vadovo asmenybės bruožai.
Bendradarbiavimo svarba, siekiant tikslų. Pasitikėjimas savimi ir kitais.

Tinkamo ir efektyvaus vadovavimo samprata.
Vadovo funkcijos.
Vadovavimo stiliai ir jų efektyvumas konkrečiam darbuotojui.

Vadovas ir komunikacijos procesas.
Vadovo vaidmuo bendravimo procese.
Darbuotojų veiklos koordinavimas, išlaikant draugiškus santykius.
Aktyvaus klausymosi svarba: teisingas klausymasis – geras būdas įtikinti kitus.

Darbuotojų valdymas ir racionalus darbo resursų panaudojimas.
Efektyvus darbo planavimas ir organizavimas.
Delegavimas ir atsakomybės paskirstymas.
Dalinimasis informacija: komunikacijos kliūtys ir jų įveikimo būdai.
Aiškus užduočių ir atsakomybės paskirstymas darbuotojams.

Efektyvus problemų sprendimas.
Kontrolės procesas ir grįžtamasis ryšys: konstruktyvi kritika ir pagyrimai.