Žmogiškųjų išteklių valdymas

Data: 
Ketvirtadienis, Gegužė 4, 2023
Vieta: 
Nuotoliniai
Kaina: 
109 EUR
Mokymų trukmė: 6 ak.val.
Mokymų laikas: 9.00-14.30
Mokymų vieta: zoom platforma.
Kiekvienas  dalyvis  gauna seminaro mokomąją medžiagą, dalyvio pažymėjimą.
 

Padaryti galima viską. Sunkiausia būna sužinoti, kaip tai padaryti. (E. Alenas)

 

Mokymų programa skirta įmonių vadovams, skyrių, padalinių, projektų vadovams, personalo specialistams.
Mokymų tikslas: Pateikti šiuolaikinį požiūrį į personalo strategiją ir politiką, užtikrinančią organizacijos tikslų pasiekimą ir įvaizdį visuomenėje. Supažindinti su vadovavimo stilių įvairove bei konkretaus stiliaus nustatymo ir pritaikymo įvairiose situacijose metodais. Supažindinti su darbuotojų įvertinimo ir motyvavimo būdais. Pateikti efektyvaus įmonės veiklos planavimo, realiai pasiekiamų tikslų iškėlimo rekomendacijas.
 
Mokymų metodai: 
 
- Individualios ir grupinės praktinės užduotys;
- Atliktų užduočių analizė, diskusijos.
- Lektorės pranešimai.
- Klausimai – atsakymai.
 
Lektorė: psichologė Gintarė Radvinskienė. Psichologijos bakalaurė ir  magistrė, nuo 2007 metų dirbanti klientų ir personalo konsultavime, turinti praktinę patirtį mokymuose,  intervizijų moderavime, išvykų, saviugdos, terapinių renginių organizavime. Mėgstamiausios mokymų temos susijusios su emocinės įtampos įveika ir valdymu, vidinių ir tarpasmeninių konfliktų sprendimu, motyvacijos didinimu bei darbo našumo kėlimu, sėkmingu bendravimu ir bendradarbiavimu, kūrybiškumo bei sąmoningumo ugdymu, asmenybės tobulinumu ir kt. Taiko aktyvaus mokymosi metodiką, kuri padeda greičiau susieti teoriją ir praktiką, taiko metaforinių-asociatyvinių kortelių metodikas, mindfulness, regresinės terapijos bei Sedonos (emocijų paleidimo) praktikas. Nuolat tobulina savo kompetencijas dalyvaudama įvairiuose mokymuose ir seminaruose.
 
Trukmė
PROGRAMA
9.00 – 10.30
Organizacijos įvaizdžio kūrimas: individualumas, identitetas, įvaizdis, reputacija, darbuotojai.
Pozityvios darbo vietos sukūrimas.
Darbuotojų teigiamų nuostatų formavimosi skatinimas.
Vadovavimas, remiantis vertybėmis.
Vadovų vaidmenų raiška ir reikšmė organizacijos sėkmei ir tarpusavio santykiams darbo vietoje.
Praktinės užduotys.
10.30 – 10.40
Kavos pertraukėlė
10.40 – 12.10
Motyvavimas ir delegavimas.
Motyvacijos teorijų taikymas, atsižvelgiant į žmonių individualius skirtumus.
Esminiai darbuotojų motyvavimo principai.
Motyvavimas darbu.
Teisingo darbų delegavimo nauda.
Darbas grupėse ir praktinės užduotys.
12.10 – 13.00
Pietų pertrauka
13.00 – 14.30
Asmeniniai, komandos, organizacijos poreikiai ir tikslai.
Asmeninių prioritetų nustatymas.
Tikslų užsibrėžimas ir naudos suvokimas.
Darbuotojų santykiai ir jų raiška.
Darbas grupėse ir praktinės užduotys.
Mokymų apibendrinimas.
 
Organizuojame vidinius mokymus Jūsų kolektyvui aktualiomis  temomis. Mūsų lektorių komanda yra pasiruošusi parengti mokymų programą, atsižvelgiant į organizacijos specifiką, mokymų tikslus, išsakytus poreikius.