Žmogiškųjų išteklių valdymas

Data: 
Ketvirtadienis, Vasaris 20, 2020
Vieta: 
Vilnius
Kaina: 
139 EUR

„Padaryti galima viską. Sunkiausia būna sužinoti, kaip tai padaryti". (E. Alenas)

Mokymų programa skirta įmonių vadovams, skyrių, padalinių, projektų vadovams, personalo specialistams.

Mokymų tikslas: Pateikti šiuolaikinį požiūrį į personalo strategiją ir politiką, užtikrinančią organizacijos tikslų pasiekimą ir įvaizdį visuomenėje. Supažindinti su darbuotojų įvertinimo ir motyvavimo būdais. Pateikti efektyvaus įmonės veiklos planavimo, realiai pasiekiamų tikslų iškėlimo rekomendacijas.

Mokymų metodai: Mokymo seminaro metu apie 30-40 procentų viso darbo laiko skiriama teorinei daliai, kita 60-70 procentų – praktinėms užduotims (grupinėms bei individualioms), diskusijoms.

Lektorė: psichologė Agnė Jaselskienė.

 

PROGRAMA

9.00 – 10.30

Organizacijos įvaizdžio kūrimas: individualumas, identitetas, įvaizdis, reputacija.

Organizacijos įvaizdis ir jo ambasadoriai.

Vadovavimas, remiantis vertybėmis.

Kaip tai daroma ir ką tai duoda organizacijai, darbuotojui, rinkai?

Vadovų vaidmenų raiška ir reikšmė organizacijos sėkmei.

Praktinės užduotys.

10.30 – 10.40

Kavos pertraukėlė

10.40 – 12.10

Motyvavimas ir delegavimas.

Motyvacijos teorijų taikymas, atsižvelgiant į žmonių individualius skirtumus.

Esminiai darbuotojų motyvavimo principai.

Motyvavimas darbu.

Teisingo darbų delegavimo nauda.

Darbas grupėse ir praktinės užduotys.

12.10 – 13.00

Pietų pertrauka

13.00 – 14.30

Asmeniniai, komandos, organizacijos poreikiai ir tikslai.

Asmeninių prioritetų nustatymas.

Tikslų užsibrėžimas ir naudos suvokimas.

Darbuotojų santykiai ir jų raiška.

Darbas grupėse ir praktinės užduotys.

14.30 – 14.40

Kavos pertraukėlė

14.40 – 16.10

Pozityvios darbo vietos sukūrimas.

Pozityvaus / negatyvaus mąstymo kilmė, ugdymo būdai.

Darbo vietos pozityvumo / negatyvumo įvertinimas.

Darbuotojų teigiamų nuostatų formavimosi skatinimas.

Pozityvios atmosferos darbo vietoje kūrimo rekomendacijos.

Praktinės užduotys. Mokymų aptarimas ir apibendrinimas.

Pažymėjimų įteikimas.