Bendravimo kultūra ir veiksminga vidinė komunikacija

Data: 
Ketvirtadienis, Gegužė 19, 2022
Vieta: 
Vilnius
Kaina: 
139 EUR

“Bendravimas yra daug daugiau nei žodžiai, kuriuos mes sakome.”

 

Mokymų programa skirta visiems, bendraujantiems su klientais, kolegomis.

Mokymų tikslas: Suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kurie padėtų tinkamai bendrauti, formuoti efektyvaus bendravimo nuostatas bei tobulinti bendravimo įgūdžius. Supažindinti su komunikacijos proceso organizacijos viduje kliūtimis ir kaip jų turėtume išvengti. Lavinti bendradarbiavimo pasiskirstant atsakomybe ir sprendžiant problemas įgūdžius.

Mokymų metodai: Mokymų metu apie 30-40 procentų viso darbo laiko skiriama teorinei daliai, kita 60-70 procentų – praktinėms užduotims.

  • Individualios ir grupinės praktinės užduotys bei pratimai;
  •  Atliktų užduočių analizė, diskusijos.
 
Laikas
PROGRAMA
 
9.30-11.00
Programos įvadas.
Ar galima išmokti sėkmingiau bendrauti?
Sėkmingo bendravimo samprata.
Komunikacija bendradarbiaujant.
Komunikacijos procesas ir metodai.
Praktinės užduotys. Aptarimas.
11.00-11.10
Kavos pertraukėlė
 
11.10-12.40
Bendravimas ir bendradarbiavimas.
Elgesys, susijęs su efektyviu reagavimu: klausinėjimas, aiškinimas.
Elgesys, susijęs su efektyviu gebėjimu aktyviai klausyti.
Praktinės užduotys. Aptarimas.
12.40-13.20
Pietūs
 
13.20-14.50
Vidinė komunikacija organizacijoje.
Efektyvaus komunikavimo kliūtys ir jų valdymas.
Bendradarbiavimo svarba, siekiant tikslų.
Pranešimo priėmimo ypatumai.
Praktinės užduotys. Aptarimas
14.50-15.00
Kavos pertraukėlė
15.00-16.30
Tinkamo bendravimo taisyklės.
Kaip mes suvokiame save ir mus suvokia kiti?
Mokymų aptarimas ir apibendrinimas.
Dalyvių atgalinis ryšys. Pažymėjimų įteikimas.
Organizuojame vidinius mokymus šia ir kitomis temomis.