Artemidė Lebednykė

Psichologijos bakalaurė ir magistrė, M. Romerio Universiteto dėstytoja. Nuo 2015 metų mokymų vedimo patirtį turinti lektorė, atliekanti rizikos vertinimus bei mikroklimato gerinimo priemones darbuotojams, vedanti dailės terapijos užsiėmimus. Mokymuose daug dėmesio skiria psichologiniams aspektams, situacijų analizei, praktiniams pavyzdžiams. Taiko aktyvaus mokymosi metodiką, kuri padeda greičiau susieti teoriją ir praktiką, formuoti reikiamus įgūdžius. Veda ugdymosi programas pagal organizacijų poreikį. Konsultuoja asmenybės galimybių išnaudojimo, vadovavimo tobulinimo, darbo organizavimo, laiko planavimo klausimais. Yra pravedusi įvairių mokymų: paskaitų, seminarų, treniruočių, komandos formavimo užsiėmimų. Nuolat tobulinasi įvairiuose kursuose.

 

Pagrindinės mokymų ir konsultavimo temos:

Streso, emocijų, konfliktinių situacijų valdymas,

Asmeninės motyvacijos ir produktyvumo kėlimas,

Vadovavimo strategijos – profesionalus vadovas,

Personalo valdymas ir motyvavimas,

Žmogiškųjų išteklių valdymas,

Dalykinio bendravimo ypatumai,

Darbuotojų motyvavimas ir skatinimas,

Sėkmingas darbas komandoje,

Bendravimo psichologija ir vidinė komunikacija ir kt.