Elena Fartuškevičienė

Psichologijos bakalaurė,  verslo administravimo bakalaurė, vadybos  magistrė, turinti 20 metų vadovų bei specialistų atrankos, vertinimo bei mokymų vedimo patirtį. Klaipėdos valstybinėje kolegijoje dėsčiusi paskaitas vadybos ir karjeros valdymo temomis. Penkerius metus dirbusi konsultacinėje įmonėje, kur įgijo didelę praktinę darbo patirtį darbuotojų atrankos projektų vykdyme bei  konsultavime žmogiškųjų resursų klausimais. Nuo 2016 metų praktinė patirtis rengiant mokymų programas ir vedant mokymus asmeninio tobulėjimo, bendravimo, personalo valdymo, vadovavimo, darbo komandoje organizavimo, lyderystės ugdymo srityse. Šiuo metu dalyvauja Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamame projekte “Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ kur vykdo mokymus, siekant didinti jaunimo galimybes integruotis į darbo rinką. Mokymuose daug dėmesio skiria  situacijų analizei, praktiniams pavyzdžiams. Nuolatos kelia kvalifikaciją seminaruose, stažuotėse ir konferencijose marketingo, vadybos, psichologijos srityse.

 

Mokymų temos:

Lyderystė;

Komandos formavimas;

Efektyvus ir emociškai kompetentingas bendravimas;

Konfliktų ir streso valdymas;

Klientų aptarnavimas;

 ir kt.