Laura Navienė

Nepriklausoma verslo konsultantė, lektorė, VU psichologijos mokslų magistrė, turinti 7 metų praktinio darbo patirtį personalo valdymo srityje, konsultuoja organizacijas personalo klausimais; rengia ir veda mokymus bei komandos formavimo renginius įvairių profesijų ir lygių darbuotojams bei vadovams.

Mokymų temos

  • Vadovavimas komandai: planavimas, organizavimas, motyvavimas
  • Darbo etika ir kultūra darbo vietoje
  • Laiko planavimas ir organizavimas
  • Personalo formavimas ir vystymas
  • Sėkmingos verslo derybos ir kt.