Metinis veiklos vertinimo pokalbis

Data: 
Penktadienis, Lapkritis 27, 2020
Vieta: 
Online
Kaina: 
119 EUR

“Tas, kas nori, daro daugiau negu tas, kas gali”. G. Muroi

Mokymų programa skirta vadovams, skyrių, padalinių vadovams, personalo specialistams.

Mokymų metodai: Mokymų metu apie 30-40 procentų viso darbo laiko skiriama teorinei daliai, kita 60-70 procentų – praktinėms užduotims.

  • Individualios ir grupinės praktinės užduotys bei pratimai;
  • Atliktų užduočių analizė, diskusijos.

 

Lektorė: dr. Laura Ustinavičiūtė - Klenauskė.

PROGRAMA

9.00 – 10.30

Programos įvadas. Susipažinimas, dalyvių prisistatymas ir lūkesčiai, darbinio klimato kūrimas.

Kas yra metinis vertinimo pokalbis?
Nauda vadovui; Nauda darbuotojui; Nauda įmonei.
Problemos, baimės, abejonės dėl metinio vertinimo.

Praktinės užduotys. Diskusijos.

10.30 – 10.40

Kavos pertraukėlė

10.40 – 12.10

Pasiruošimas metiniam pokalbiui, formų ir dokumentų parengimas.
Praėjusio laikotarpio įvertinimas:

Komunikacija ir tinkamo klimato formavimas.
Pagrindinės klaidos/problemos ir jų sprendimo būdai.
Sėkmingo pokalbio elementai.
Grįžtamojo ryšio suteikimo principai ir taisyklės.

Praktinės užduotys.

12.10 – 13.00

Pietūs

13.00 – 14.30

Praktiniai metinio vertinimo pokalbio aspektai.
Metinio pokalbio vedimas: vadovo ir personalo vadovo vaidmenys ir veikla.
Pokalbio pradžia.
Prasto darbo atlikimo aptarimas.
Ypatingai gero darbo atlikimo aptarimas.
Asmeninio augimo ir tobulėjimo tikslų aptarimas.
Metinio pokalbio pabaiga.

Praktinės užduotys.

14.30 – 14.45

Kavos pertraukėlė

14.45 – 16.10

Veiksmai po pokalbio.
Su metiniu pokalbiu susijusių veiksmų sąrašas vadovui.
Asmeninio veiksmo plano kūrimas.
Duomenų konfidencialumo užtikrinimas ir kiti klausimai.
Mokymų apibendrinimas, atsakymai į klausimus.