Metinis veiklos vertinimo pokalbis

Data: 
Ketvirtadienis, Lapkritis 21, 2019
Vieta: 
Vilnius
Kaina: 
139 EUR

“Tas, kas nori, daro daugiau negu tas, kas gali”. G. Muroi

Mokymų programa skirta: vadovams, skyrių, padalinių vadovams, personalo specialistams.

Mokymų tikslas: Suteikti dalyviams praktinių žinių kaip tinkamai pasiruošti metiniam pokalbiui su darbuotoju, kaip planuotis efektyvų pokalbio vedimą, kaip suteikti ir priimti grįžtamąjį ryšį. Dalyviai galės sudaryti konkrečius, veiksmų planus, praktiškai išmėginti interviu atlikimo technikas.

Mokymų metodai: Mokymų metu apie 30-40 procentų viso darbo laiko skiriama teorinei daliai, kita 60-70 procentų – praktinėms užduotims.

  • Individualios ir grupinės praktinės užduotys bei pratimai;
  •  Atliktų užduočių analizė, diskusijos.

PAGRINDINĖS TEMOS:

Kas yra metinis vertinimo pokalbis?
Nauda vadovui;
Nauda darbuotojui;
Nauda įmonei.
Problemos, baimės, abejonės dėl metinio vertinimo.

Pasiruošimas metiniam pokalbiui, formų ir dokumentų parengimas.

Praėjusio laikotarpio įvertinimas:
Komunikacija ir tinkamo klimato formavimas.
Pagrindinės klaidos/problemos ir jų sprendimo būdai.
Sėkmingo pokalbio elementai.
Grįžtamojo ryšio suteikimo principai ir taisyklės.

Praktiniai metinio vertinimo pokalbio aspektai.
Metinio pokalbio vedimas: vadovo ir personalo vadovo vaidmenys ir veikla.
Pokalbio pradžia.
Prasto darbo atlikimo aptarimas.
Ypatingai gero darbo atlikimo aptarimas.
Asmeninio augimo ir tobulėjimo tikslų aptarimas.
Metinio pokalbio pabaiga.

Veiksmai po pokalbio.
Su metiniu pokalbiu susijusių veiksmų sąrašas vadovui.
Asmeninio veiksmo plano kūrimas.
Duomenų konfidencialumo užtikrinimas ir kiti klausimai.

Mokymų apibendrinimas, atsakymai į klausimus, grįžtamojo ryšio iš dalyvių gavimas.