Personalo mokymai vidiniai

Vidiniai įmonių/įstaigų darbuotojų mokymai ONLINE!

Jums tereikia  turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu, vaizdu, garsu). Suderinus datą,  el. paštu atsiųsime nuorodą prisijungimui.

Mokymų data – derinama.
Mokymų trukmė: 4 ak.val.
 

“Streso valdymas”

Nagrinėjamos temos:

Stresas. Streso valdymas kritinėse situacijose.
Streso poveikis fizinei ir psichinei sveikatai bei veiklos efektyvumui.
Jūsų stresoriai – kaip juos suvaldyti?
Greiti asmeninės įtampos atpažinimo, mažinimo, valdymo būdai.
Stresas ir gyvenimo stilius.
Negatyvios, jus žlugdančios mintys – kaip jas pakeisti?
4 stresorių pakeitimo lygiai.
Praktinės užduotys, diskusijos, klausimai-atsakymai.

 

“Emocinės būsenos valdymas krizės metu”

Nagrinėjamos temos:

Galimos asmeninės reakcijos pandemijos ir karantino metu.
Baimės: atpažinimas, faktinis įvertinimas, minčių įvertinimas.
Stresas, nerimas ir jų valdymas.
Mintys ir stresas. Stresą sukeliančių minčių identifikavimas ir valdymas.
Paprasta meditacija. Ką gali taikyti kiekvienas?.
Praktinės užduotys, diskusijos, klausimai-atsakymai.

Vidiniai personalo mokymai

Vidiniai mokymai – tai personalo tobulinimo programos, kurios yra pritaikomos atsižvelgiant į įmonės specifiką, mokymų tikslus, išsakytus poreikius.

Seminarai vedami grupėms iki 12  asmenų. Mokymų dalyviai gauna dalyvavimą seminaruose patvirtinančius pažymėjimus, pateikiama metodinė medžiaga.

Forma: Seminaras, praktinės individualios ir komandinės užduotys, diskusijos, situacijų analizė, video treniruotės, metodinė medžiaga.

Trukmė: 8 - 24 ak. val. (pagal pageidavimą)

Mokymų vieta: mokymai vykdomi visoje Lietuvoje -   Jūsų įmonės patalpose arba mūsų rekomenduotose konferencijų salėse, kaimo turizmo sodybose.

Grįžtamasis ryšys: Seminaro pabaigoje dalyviams pateikiamos seminaro ir dėstytojo vertinimo anketos. Pagal anketas paruošiama mokymų ataskaita.

Konsultantai – lektoriai

Mokymus veda profesionalūs aukštos kvalifikacijos, patyrę lektoriai, turintys didelę praktinę darbo patirtį bendravimo su klientais srityje, nuolat keliantys kvalifikaciją teoriniuose ir praktiniuose seminaruose, daug dėmesio skiriantys įgūdžių tobulinimui ir naujovių sekimui. 

Mokymo temos

Bendravimo psichologija – kelias į sėkmę

Ar galima išmokti sėkmingiau bendrauti?
Komunikacijos procesas ir metodai.
Pagrindiniai bendravimo įgūdžiai. 
Neverbalinis bendravimas.
Gestai ir jų reikšmė bendraujant.
Prisilietimo įtaka sėkmingam tarpasmeniniam bendravimui.
Jūsų veidas – emocijų atspindys.
Akių judesiai ir jų reikšmės.
Balso tono, pauzių ir tylos efektas. 
Kaip mes suvokiame save ir mus suvokia kiti?
Bendravimas ir savęs pažinimas. 
Socialinis suvokimas ir jo ypatumai. 
Kalbėjimas ir kalba. Žodžio galia.
Pranešimo samprata, ypatumai, analizė. 
Kalba - tarpusavio įtakos instrumentas.
Psichologinio kontakto užmezgimas ir bendravimo įgūdžių lavinimas. 
Prisiderinimas prie kito žmogaus elgesio stiliaus.
Vartojamų žodžių įtaka pašnekovui.

Bendravimo įgūdžių lavinimas

Pozityvus mąstymas ir pasitikėjimo savimi lavinimas.
Pasitikėjimo savimi svarba.
Būdai pasitikėjimui stiprinti.
Pozityvaus mąstymo stiprinimas.
Savarankiškumo didinimas.
Bendravimas ir suvokimo klaidos. 
Psichologinio kontakto užmezgimas.
Komunikacijos procesas ir metodai.
Pagrindiniai bendravimo įgūdžiai.
Bendravimo su klientu procesas.
Kaip geriau pažinti kiekvieną klientą? 
Klientų elgesio stiliaus atpažinimas ir prisitaikymas prie jo.

Bendravimas su žiniasklaida

Ryšių su visuomene samprata.
Ryšių su visuomene tikslai ir funkcijos.
Ryšių su visuomene modeliai.
Įmonės įvaizdis. Pirmas įspūdis.
Organizacinė kultūros lygmenys.
Organizacinės kultūros tipai ir charakteristikos.
Įstaigos identitetas ir profilis.
Tyrimas. Planavimas.
Organizacijos vizija, misija, tikslai ir siekiai.
Ryšių su visuomene priemonės ir metodai.
Ryšiai su žiniasklaida.
Organizacijos leidiniai ir suvenyrai.
Renginiai ir programos.
Komunikacijos įgūdžiai.

Bendravimo ypatumai administratorės darbe

Administratorės darbo ypatumai.
Protokoliniai susipažinimo, pasisveikinimo, svečių sutikimo reikalavimai.
Bendravimas taisyklinga lietuvių kalba. 
Dalykinio bendravimo etiketas.
Laiko vertė. Elgesio modelai, kurių būtina vengti.
Asmeninio laiko auditas. 
Kaip nusistatyti prioritetus ir geriau planuoti savo darbą?
Konfliktinių situacijų priežastys. 
Konfliktų valdymo etapai.
Kaip išvengti įtampos ir streso administratorės darbe?
Darbo veiksniai, galintys sukelti stresą.
Neigiamų minčių ir emocijų kontrolė. 
Asmeninės įtampos valdymas bei pozityvus mąstymas sudėtingose situacijose.

Bendravimo psichologija ir veiksminga komunikacija organizacijoje

Sėkmingo bendravimo samprata 
Komunikacijos procesas ir metodai.
Pagrindiniai bendravimo įgūdžiai.
Kalbėjimas ir kalba. Žodžio galia.
Pranešimo samprata, ypatumai, analizė .
Kalba - tarpusavio įtakos instrumentas.
Vartojamų žodžių įtaka pašnekovui.
Bendravimas ir bendradarbiavimas.
Bendravimas įstaigos/įmonės viduje ir su besikreipiančiais interesantais.
Bendravimas grupėje.
Žmonių tipai ir efektyvus bendravimas.
Tarpgrupinis bendravimas ir bendradarbiavimas.
Efektyviai dirbanti organizacija.
Darbuotojų tarpusavio supratimas.
Bendradarbiavimas sprendžiant problemas.
Efektyvus pasiskirstymas užduotimis ir atsakomybe.

Bendravimo kultūra ir bendradarbiavimas

Komunikavimas ir keturios jo funkcijos. 
Elgesys, susijęs su efektyviu reagavimu. 
Elgesys, susijęs su efektyviu gebėjimu aktyviai klausyti. 
Efektyvaus komunikavimo kliūtys ir jų valdymas.
Organizacijos kultūros samprata, tipai ir modeliai.
Organizacijos kultūros lygiai ir struktūra.
Organizacijos kultūros formavimosi procesas.
Organizacijos vertybės.
Organizacijos kultūros svarba ir įtaka jos nariams.
Organizacijos klimatas.
Vidinės komunikacijos rūšys ir funkcijos.
Efektyvaus vidinio komunikavimo kliūtys.
Veiksmingos vidinės komunikacijos bruožai.
Bendradarbiavimas, siekiant tikslų. 
Efektyvaus bendravimo ryšys su organizacijos klimatu.

Nusiskundimų ir pretenzijų valdymas bendravime

Bendravimas ir individualūs skirtumai.
Bendravimas su sudėtingomis asmenybėmis. 
Konkrečių darbinių situacijų analizė bei sprendimas.
Pretenzijos, kritika, manipuliavimas - kaip elgtis? 
Efektyvus konflikto eigos kontroliavimas bei prieštaravimų  suvaldymas.
Užsikirtusios plokštelės technika.
Savo pozicijos išlaikymas ir tinkamas „Ne” pasakymas.
Efektyvus skundo ir nepasitenkinimo telefonu valdymas.
Konstruktyvus kaltinimo situacijų valdymas.
Atsakas į rašytinį skundą.
Emocinės pusiausvyros atgavimas po bendravimo su sudėtingomis asmenybėmis. 
Situacijos vertinimo įtaka darbuotojo elgesiui. 
Pozityvus mąstymas.

Emocinė kompetencija bendravime. Savęs ir kitų pažinimas

Pasitikėjimo savimi svarba.
Pasitikėjimo savimi samprata ir požymiai.
Stiprios asmenybės bruožai.
Būdai pasitikėjimui stiprinti.
Požiūrio į save ir aplinką keitimas.
Teigiamo mąstymo stiprinimas.
Sugebėjimas „perlipti per save“.
Sričių, mažinančių pasitikėjimą savimi, įvardinimas.
Pasitikėjimo savimi didinimas.
Savarankiškumo didinimas.
Tikslo užsibrėžimo naudos suvokimas.
Ilgalaikių ir trumpalaikių tikslų nusistatymas.
Tikslo pasiekimo plano sudarymas.
Taisyklės tikslui pasiekti.
Veiklos plano apibrėžimas.
Veiklos plano vykdymo kontrolė.
Užsibrėžtų tikslų ir veiklos koregavimas.

Profesionalus klientų aptarnavimas – įmonės sėkmės garantas

Klientų aptarnavimo tvarka.
Taisyklės mūsų gyvenime - kam to reikia? 
Palankaus savo ir įmonės įvaizdžio formavimas.
Būtinos profesionalaus darbuotojo savybės ir nuostatos.
„Penkių žvaigždučių“ darbuotojas.
Profesionalaus klientų aptarnavimo įgūdžių lavinimas.
Požiūrio į darbą bumerangas: kokią vertę aš gaunu iš klientų aptarnavimo?
Bendravimo su klientu procesas.
„Auksinių“ klausimų penketukas: klausimai, kuriuos privalau paklausti. 
Klientų elgesio stiliaus atpažinimas ir prisitaikymas prie jo.
„Sunkūs“ klientai – didieji ugdytojai. Efektyvus bendravimas su „sunkiu“ klientu.
Bendravimo ypatumai sudėtingose situacijose.
Asmeninio darbo tobulinimas.

Sėkmingas darbas su klientais telefonu

Penkių žvaigždučių“ darbuotojas. Kas tai?
Būtinos profesionalaus darbuotojo savybės ir nuostatos.
Jūsų asmeninės savybės, padedančios ir apsunkinančios bendravimą su klientais.
Pokalbio telefonu struktūra.
9 taisyklės bendraujant telefonu.
Šešios klasikinės bendravimo telefonu klaidos.
Balso reikšmė, jo valdymas.
Balso ir mąstymo sąveika.
Balso garsumo  bei kalbėjimo tempo valdymas.
Pauzės ir jų reikšmė. 
Efektyvaus santykio su klientu sukūrimas.
Klausimų uždavimo technikos.
Teigiamai nuteikiantys ir nevartotini žodžiai.
Klientų elgesio stiliaus atpažinimas ir prisitaikymas.
Kliento abejonių ir nuogąstavimų diagnozavimas.
Sudėtingos bendravimo su klientais telefonu situacijos.

Sėkmingi pardavimai telefonu: kliento „ne“ paverskite „taip“

Pagrindiniai etiketo reikalavimai bendraujant telefonu.
Šaltų skambučių principai.
Klausimų uždavimo technikos.
Šešios klasikinės bendravimo telefonu klaidos.
Balso reikšmė, jo valdymas.
Ko negalima pamiršti parduodant telefonu?
Kodėl pirmas skambutis yra toks svarbus?
„Gero skambučio“ algoritmas.
Kontakto su nauju klientu užmezgimo ir palaikymo subtilybės.
Kliento poreikių išsiaiškinimas. 
Klausimų uždavimo technikos.
Efektyvus reikalingos informacijos suteikimas.
Teigiamai nuteikiantys ir nevartotini žodžiai.
Sudėtingos bendravimo su klientais telefonu situacijos. 
Kritinių situacijų kontrolė:
„Ne“ – ką daryti?

Kaip padidinti pardavimo efektyvumą ir profesionaliai dirbti su klientais?

„Penkių žvaigždučių“ darbuotojas. Kas tai?
Būtinos profesionalaus darbuotojo savybės ir nuostatos.
Kliento poreikių išsiaiškinimas.
Sėkminga prekės/paslaugos prezentacija.
Įtaigus kalbėjimas.
Kainos pateikimas.
Argumentavimo metodai ir prieštaravimų įveikimo būdai.
Kliento abejonių ir nuogąstavimų diagnozavimas.
Efektyvus prieštaravimų valdymas. 
Pardavimo užbaigimo metodai. 
Nuolaidos pateikimo būdai. 
Sėkmingo rezultato algoritmas.
Klientų išsaugojimas.

Darbas su „sunkiais“ klientais

Žmonių tipai ir efektyvus bendravimas. 
Tinkamo bendravimo ypatumai.
Kūno kalbos reikšmė bei valdymas.
Bendravimas ir individualūs skirtumai.
Skirtingi klientai - skirtingas bendravimas.
Individualių kliento poreikių pažinimas.
 „Sunkaus“ kliento samprata.
„Sunkaus“ kliento nauda įmonei ir darbuotojui.
Darbas su „sunkiais“ klientais.
„Sunkių“ klientų tipai.
Darbo su „sunkiais“ klientais principai.
Kaip suprasti ir bendradarbiauti su „sunkiais“ klientais?
Kliento prieštaravimų valdymas.
Konfliktinių situacijų valdymas ir prevencija.
Savo ir klientų emocijų valdymas.
Kaip atsigauti po darbo su „sunkiu“ klientu.

Verslo derybos ir argumentavimo menas

Pasiruošimas deryboms.
Pradinės informacijos rinkimas ir analizavimas.
Derybų tikslų apibrėžimas.
Pozicinės ir interesų derybos.
Palankios derybų atmosferos kūrimas.
Derybų įžanga.
Komunikacija derėjimosi procese.
Įrodymas, argumentavimas, įtikinimas derybose.
Sėkmingų derybų schema.
Derybų etapai.
Elgesio strategijos derybų metu.
Argumentavimo ir nuolaidų būdai.
Argumentų ir kontrargumentų parinkimo būdai.
Barjerai, trukdantys susitarti.
Nuolaidos pateikimo būdai ir gudrybės.
Oponento prieštaravimų valdymas.
Derybų pabaiga.
Elgesys nepasisekus deryboms.
Derybų rezultatų analizavimas.
Asmeninių reakcijų suvaldymas.

Asmeninis efektyvumas ir atsakomybės už rezultatą didinimas

7 efektyvių žmonių įpročiai.
Efektyvios veiklos raktas.
Požiūris ir įpročiai.
Asmeniniai, komandos, organizacijos poreikiai ir tikslai.
Asmeninių prioritetų nustatymas.
Tikslų užsibrėžimas ir naudos suvokimas.
Norų ir galimybių suderinimas.
Asmeninis efektyvumas.
Darbo efektyvumo didinimo metodai.
Efektyvaus darbo samprata.
Emocinis intelektas ir efektyvumas darbe.
Darbo efektyvumą mažinantys veiksniai.
Asmeninės atsakomybės ugdymas komandoje.
Sėkmingas komandos narių derinys.
Asmeninio darbo tobulinimas.
Ką darysime kitaip, kad dirbtume efektyviau ir jaustumės geriau?

Darbo efektyvumo gerinimas

Kas yra asmeninis efektyvumas mano darbe? 
Dirbti ne daugiau, o kokybiškiau ir efektyviau.         
Asmeninis efektyvumas: vidinis ir išorinis jo valdymas.   
Savęs pažinimas, savianalizė ir savireguliacija.
Aplinkos valdymas .
Efektyvus bendravimas su kolegomis.
Organizacijos ir darbuotojų interesai.                                                           
Kaip suvaldyti situaciją?  
Penkių pakopų planas.
Efektyvaus darbo režimas.
Laiko planavimo svarba darbo efektyvumui.
Kaip per tą patį laiką pasiekti efektyvesnių rezultatų?
Problemų sprendimas.  
Problemų sprendimų trukdžiai.  
Problemų sprendimo algoritmas.

Bendradarbiavimas tarp padalinių

Tikslai ir vertybės.
Ilgalaikiai tikslų nustatymas.
Konfrontacija ir pasipriešinimas. 
Komandinio darbo vaidmenys.
Komandos narių vaidmenų nustatymas.
Bendravimas tarp padalinių.
Kliūtys efektyviam bendradarbiavimui.
Žmonių tipai ir efektyvus bendravimas.
Bendradarbiavimas sprendžiant problemas.
Efektyvios komunikacijos nuostatų įstaigoje kūrimas.
Atsakomybė ir atskaitomybė.
Asmeninė atsakomybė.
Komandinės atsakomybės ugdymas.
Efektyvus pasiskirstymas užduotimis ir atsakomybe.
Užduočių delegavimas.
Sprendimo priėmimo procesas.
Kūrybiškas sprendimų priėmimas.
Sisteminio mąstymo ypatumai.
Sprendimų priėmimo technikos.
Pozityvus mąstymas.

Psichologinis klimatas darbe

Organizacinis ir psichologinis klimatas.
Pagrindiniai organizacinio ir psichologinio klimato skirtumai.
Pagrindiniai psichologinio klimato aspektai.
Psichologinį klimatą įtakojantys veiksniai.
Vadovavimo stiliaus įtaka psichologiniam klimatui.
Komunikacija ir kontrolė organizacijoje.
Darbuotojų pasitenkinimas darbu.
Pagrindiniai pasitenkinimą darbu didinantys veiksniai.
Psichologinio klimato ir pasitenkinimo darbu sąsajos.
Kiek ir kaip psichologinis klimatas darbe įtakoja motyvaciją.
Pagrindinės motyvavimo priemonės.
Darni komanda ir psichologinis klimatas.
Prielaidos darnios komandos sudarymui ir išlaikymui.
Konfliktai organizacijoje ir psichologinis klimatas.
Pagrindinės konfliktų priežastys.
Konfliktų valdymo strategijos.
Konfliktų įtaka organizacijos klimatui.

Pokyčių valdymas

Pokyčiai organizacijoje.
Pokyčių samprata.
Pokyčių psichologiniai aspektai.
Kodėl reikalingi pokyčiai?
Pasipriešinimas pokyčiams.
Pasipriešinimo pokyčiams įveikos strategijos.
Pokyčių charakteristikos.
Organizacinių pokyčių tipai.
Pokyčių valdymo principai.
Pokyčių valdymo etapai:
Pokyčių komunikavimo planas.
Aspektai, trukdantys pokyčiams:
Pokyčių įgyvendinimo nesėkmės.
Komforto zona.
Pokyčių baimė.
Pasipriešinimo strateginiams pakitimams valdymas.

Emocinio intelekto svarba asmenybei, vadovui, organizacijai

Emocinis intelektas ir asmenybė.
Emocinio intelekto samprata.
Emocinį intelektą sudarantys veiksniai.
Koks yra jūsų emocinis intelektas?
Žemo ir aukšto emocinio intelekto pasekmės.
Emocinis intelektas vadovo darbe.
Kodėl svarbu mokėti atpažinti emocijas?
Sugebėjimas valdyti neigiamas emocijas ir pyktį.
Kaip tapti emocionaliai intelektualiu vadovu?
Sugebėjimas daryti įtaką. 
Emocinis intelektas organizacijoje.
Emocijos ir sprendimų priėmimas.
Emocijos ir pokyčiai organizacijoje.
Emocinės traumos darbe: stresas, agresyvus elgesys, etatų mažinimas.
Ar galima ugdyti savo emocinį intelektą?
Asmeninės patirties įtaka emociniam intelektui.
Pagrindiniai emocinio intelekto vystymo būdai.

Kultūrinis intelektas – iššūkis vadovui ir organizacijai

Vadovas ar lyderis?
Vadovo veiklos samprata.
Vadovavimo tipai.
Kultūrinės lyderystės skirtumai.
Kultūrinis intelektas lyderiams.
Ar jums reikia kultūrinio intelekto?
Kas yra kultūrinis intelektas?
Kokie kritiniai gebėjimai būdingi išvystytą kultūrinį intelektą turintiems vadovams?
Kultūrinio intelekto ugdymas.
Potencialo atradimas.
Motyvacija ir sėkmė.
Dešimt, kultūrinę vertę turinčių, dimensijų.
Kada ir kaip prisitaikyti prie skirtingų kultūrinių situacijų? 
Jūsų pašnekovo aukšto kultūrinio intelekto indikatoriai.
Kultūrinio inteleto nauda bendravimui.

Metinis darbuotojų vertinimo pokalbis

Kas yra metinis vertinimo pokalbis?
Nauda vadovui, darbuotojui, įmonei.
Problemos, baimės, abejonės dėl metinio vertinimo.
Pasiruošimas metiniam pokalbiui, formų ir dokumentų parengimas.
Praėjusio laikotarpio įvertinimas.
Komunikacija ir tinkamo klimato formavimas. 
Pagrindinės klaidos/problemos ir jų sprendimo būdai. 
Sėkmingo pokalbio elementai.
Grįžtamojo ryšio suteikimo principai ir taisyklės.
Praktiniai metinio vertinimo pokalbio aspektai.
Metinio pokalbio vedimas: vadovo ir personalo vadovo vaidmenys ir veikla. 
Pokalbio pradžia. 
Prasto darbo atlikimo aptarimas. 
Ypatingai gero darbo atlikimo aptarimas. 
Asmeninio augimo ir tobulėjimo tikslų aptarimas. 
Metinio pokalbio pabaiga.
Veiksmai po pokalbio.
Su metiniu pokalbiu susijusių veiksmų sąrašas vadovui. 
Asmeninio veiksmo plano kūrimas. 
Duomenų konfidencialumo užtikrinimas ir kiti etiniai klausimai.

Darbuotojų motyvavimas ir skatinimas

Darbuotojų motyvavimo svarba ir pagrindiniai principai.
Motyvacijos rūšys: vidinė ir išorinė motyvacija. 
Darbams mus įkvepia vidinė ar išorinė motyvacija?
Kas “nužudo” motyvaciją: aplinka ar mes?
Įgūdžiai, kurių prireiks savimotyvacijos ugdymui.
Sąmoningumas savimotyvacijos procese.
Skatinimo metodų pritaikymas konkrečiam darbuotojui.
Individualus ir komandos motyvavimas.
10 būdų padidinti darbuotojų motyvaciją.
Motyvacija ir produktyvumas.
Sėkmingų ir motyvuotų žmonių įpročiai.
Veiksmų planas, skatinantis asmeninę ir komandos motyvaciją ir produktyvumą.
Demotyvatoriai darbo aplinkoje.
Kaip elgtis su žemos motyvacijos asmenimis?
Vadovas = lyderis = motyvatorius?

Laiko planavimas ir darbo organizavimas

Laiko planavimo samprata ir svarba.
10 laiko planavimo principų.
Kaip suprasti, kad kilo su laiku sietinų problemų?
Kur dingsta mūsų laikas? 
Asmeninio laiko auditas: kaip efektyviai išnaudoti turimą darbo savaitės laiko biudžetą?
Nuo misijos ir tikslų iki asmeninio poreikio geriau planuoti savo laiką. 
Tikslo išsikėlimas.
Prioritetų išskyrimas ir savo darbo organizavimas.
Darbų atlikimo matrica: A4 sistema. 
Laiko „vagys“ ir rekomendacijos, kaip su jais tvarkytis.
Darbo laiko planavimas, delegavimas ir kontrolė.
Netikėtumų prevencija.
Delegavimo principai.
Atsakomybės delegavimo problema.
Kaip atrasti balansą tarp darbo ir poilsio?

Vadovavimo strategijos – profesionalus vadovas

Asmeninė ir komandos darbo motyvacija: lemiantys veiksniai.
Asmeniniai, komandos, organizacijos poreikiai ir tikslai.
Kas Jus ir Jūsų pavaldinius motyvuoja stipriausiai? 
Motyvuojantis klimatas organizacijoje.
Efektyvaus vadovo asmenybės bruožai. 
Bendradarbiavimo svarba, siekiant tikslų. 
Pasitikėjimas savimi ir kitais.
Tinkamo ir efektyvaus vadovavimo samprata.
Vadovo funkcijos.
Vadovavimo stiliai ir jų efektyvumas konkrečiam darbuotojui.
Darbuotojų veiklos koordinavimas, išlaikant draugiškus santykius.
Aktyvaus klausymosi svarba: teisingas klausymasis – geras būdas įtikinti kitus.
Darbuotojų valdymas ir racionalus darbo resursų panaudojimas.
Efektyvus darbo planavimas ir organizavimas.
Delegavimas ir atsakomybės paskirstymas.
Dalinimasis informacija: komunikacijos kliūtys ir jų įveikimo būdai.
Aiškus užduočių ir atsakomybės paskirstymas darbuotojams.
Efektyvus problemų sprendimas.
Kontrolės procesas ir grįžtamasis ryšys: konstruktyvi kritika ir pagyrimai.

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Organizacijos įvaizdžio kūrimas: individualumas, identitetas, įvaizdis, reputacija. 
Darbuotojų vaidmuo, kuriant įvaizdį.
Darbuotojų individualūs skirtumai.
Vadovavimas, remiantis vertybėmis.
Organizacijos įvaizdis ir jo ambasadoriai. 
Vadovų vaidmenų raiška ir reikšmė organizacijos sėkmei.
Vadovavimo modeliai.
Darbuotojų darbo tikslų kėlimas, užduočių numatymas.
Motyvacijos ir motyvavimo proceso esmė.
Motyvacijos teorijų taikymas, atsižvelgiant į žmonių individualius skirtumus.
Esminiai darbuotojų motyvavimo principai.
Asmeniniai, komandos, organizacijos poreikiai ir tikslai.
Darbuotojų ugdymas.
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio nustatymas.
Darbuotojų ir vadovų ugdymas.
Komandų ugdymas.
Darbuotojų santykiai ir jų raiška.
Darbuotojų teigiamų nuostatų formavimosi skatinimas. 
Pozityvios atmosferos darbo vietoje kūrimo rekomendacijos.

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas

Stresas. Streso priežasčių ir požymių atpažinimas ir mažinimas. 
Streso žemėlapis – streso poveikis asmeniui ir organizacijai. 
Jūsų stresoriai – kaip juos suvaldyti? 
Greiti asmeninės įtampos atpažinimo, mažinimo, valdymo būdai.
Konfliktai ir stresas. 
Negatyvios, jus žlugdančios mintys – kaip jas pakeisti? 
8 darbe kylančių konfliktų priežastys.
Konfliktų sprendimo būdai darbe – kodėl jums tai turi rūpėti? 
Konfliktai su klientais ir kolegomis – efektyvi elgsena.
Sąmoningumu (Mindfulness) grįstas emocijų valdymas. 
4 stresorių pakeitimo lygiai. 
Būdai suvaldyti stresą per 10 minučių.

Konfliktų valdymas ir streso mažinimas

Konfliktinių situacijų prevencija.
Pozityvus mąstymas sudėtingose situacijose. 
Situacijos vertinimo įtaka darbuotojo elgesiui. 
Neigiamų minčių ir emocijų kontrolė. 
Save įtvirtinantis elgesys konfliktinėse situacijose.
Konfliktinių situacijų priežastys. 
Konflikto struktūra.
Galimi konflikto baigmės variantai.
Konfliktą skatinantys veiksmai. 
Konfliktų sprendimo būdai.
Konfliktų valdymo etapai. 
Streso samprata, priežastys ir požymiai.
Streso pasekmės ir žala.
Situacijos vertinimo įtaka reakcijoms.
Darbo veiksniai, galintys sukelti stresą.
Perdegimo sindromas.
Stresinių situacijų darbe analizė.
Streso įveikimo metodai.

Sėkmės formulė – kaip susikurti asmeninę gerovę

Įspūdžio apie save formavimas.
Kūno kalbos reikšmė bei valdymas.
Balso ir kūno kalbos sąveika.
Jums tinkantis darbinis įvaizdis.
Nuostatos ir jų įtaka asmeninei gerovei.
Įsitikinimų ir vertybių vaidmuo siekiant efektyvumo.
„Pozityvus mąstymas“ vs „Pokyčių baimė“.
Ar žinote, kaip būti autentiškais?
Norų žemėlapis: kaip panaudoti savo jausmus, kuriant geresnį gyvenimą.
Emocijos ir pokyčiai – kaip išlikti efektyviu.
Asmenybė ir stresas.
Asmenybė ir motyvacija – asmenybės savybių pažinimas.
Asmeniniai iššūkiai ir tikslai. 
Pasitikėjimo savimi svarba.
Įsitikinimų ir vertybių vaidmuo siekiant efektyvumo.
Komforto zona ar naujos galimybės?

Verslo išvystymas. Personalo formavimas

Psichologija ir verslas.
Komercinės įmonės steigimas ir potencialo atskleidimas.
Vartotojų psichologija.
Pinigų psichologija. Kainų psichologija.
Rinkodaros proceso psichologiniai veiksniai.
Vadovavimo psichologija.
Vadovo galia ir autoritetas.
Komunikaciniai procesai vadovavimo veikloje.
Lyderystės psichologinė analizė.
Formalių ir neformalių grupių vadybos psichologija.
Efektyvios kontrolės principai.
Strateginis mąstymas. 
Paklūstančių žmonių mąstymo šablonai.
Inovacijų ir permainų diegimo bei organizacijos plėtros psichologiniai dėsningumai.
Nuostatos, įsitikinimai ir reakcijos kritinėse situacijose.
Pokyčių psichologiniai aspektai.
Pasipriešinimo pokyčiams įveikos strategijos.

Sėkmingos komandos formavimas

Komandinio darbo paradoksas.
Komandos samprata ir formavimo pakopos.
Formavimo intervencijų tipai.
Komandinio darbo įgūdžiai.
Efektyvaus komandinio darbo sąlygos.
Komandos narių įvairovė.
Asmenybė ir gebėjimai.
Vaidmenų aiškinimasis ir derėjimasis dėl jų.
Komunikacinis procesas organizacijoje.
Buvimas komandos dalimi.
Vadovavimas komandoms.
Komandos lyderio uždaviniai.
Kaip išsiugdyti komandos lyderio įgūdžius?
Savavaldžios ir sau vadovaujančios komandos.

Personalo valdymas ir motyvavimas

Darbuotojų valdymas ir racionalus darbo resursų panaudojimas.
Efektyvus darbo planavimas ir organizavimas.
Dalinimasis informacija: komunikacijos kliūtys ir jų įveikimo būdai.
Aiškus užduočių ir atsakomybės paskirstymas darbuotojams. 
Efektyvus problemų sprendimas. 
Darbuotojų veiklos organizavimas.
Pagrindiniai darnios komandos formavimo principai.
Darbuotojo lūkesčių ir įsipareigojimų nustatymas.
Darbuotojo adaptavimas: už ir prieš adaptacines sistemas.
Teisingo delegavimo principai: kam, kada ir kaip.
Darbuotojų kontrolė. Efektyvi kritika. Bausmių taikymas. 
Darbuotojų motyvavimo svarba ir pagrindiniai principai.
Pagrindinės motyvacijos teorijos: kodėl žmonės dirba?
Motyvacinių priemonių taikymas: tikslinis valdymas, elgsenos modifikavimas, darbuotojų pripažinimo programos, darbuotojų įtraukimo į valdymą programos, kintamo atlygio programos, įgūdžiais pagrįsti atlygio planai.

Susirinkimų vedimas

Susirinkimų organizavimas - dažniausiai daromos klaidos.
Susirinkimo logistika.
Komunikavimo būdai ir priemonės.
Susirinkimo dalyvių analizė.
Klausytojų brandumo lygio įvertinimas.
Klausytojų motyvacijos suvokimas. 
“Sunkūs” susirinkimo dalyviai ir jų valdymas. 
Vadovavimo susirinkimui/diskusijoms stiliaus pasirinkimas.
Orientacija į santykius ar orientacija į tikslo siekimą? 
Vadovo “psichologinio stuburo” reikšmė ir įtaka susirinkimo vedimui.
Susirinkimo vedimas.
Vadovavimo susirinkimui funkcijos ir dažniausiai pasitaikančios klaidos. 
Problemų sprendimas susirinkimų metu. 
Pasekmės fakto įvertinimas. 
Kaip išvengti pseudo konfliktų organizacijose, naudojant susirinkimus?

Prezentacijų rengimas

Kaip pasiruošti pranešimui, kad jis pasiektų klausytoją?
Tinkamos strategijos parinkimas, atsižvelgiant į kalbos tikslą.
Pranešimo orientavimas į klausytoją. 
Viešosios kalbos struktūra.
Balso valdymas viešo kalbėjimo metu.
Balso tembras, tonas ir išraiškingumas. 
Situacijos, kai balsas “pabėga”. 
Klausytojų dėmesio valdymas.
Prezentacinio balso naudojimas.
Kiti efektyvaus pristatymo metodai
Pranešimo pateikimas 
Nemalonūs ir provokuojantys klausytojų klausimai - tinkama reakcija ir atsakymų parinkimas.

Įtaigus kalbėjimas ir rašymas

Mūsų savijauta prieš ir viešo kalbėjimo metu.
Kodėl ne visiems išeina kalbėti ekspromtu? 
Kaip valdyti pasitikėjimą savimi viešo kalbėjimo metu.
Balso galimybės viešo kalbėjimo metu.
Balso valdymas viešo kalbėjimo metu.
Klausytojų dėmesio valdymas balso pagalba.
Prezentacinio balso naudojimas.
Rašytinės komunikacijos privalumai ir trūkumai. 
Kaip parašyti įtaigų tekstą?
Dalykinis elektroninis laiškas.
Pagrindiniai etiketo reikalavimai bendraujant elektroniniu paštu.
Elektroninio laiško struktūrinės dalys.
Dalykinio elektroninio laiško kalbos ir stiliaus ypatumai.
Laiško efektyvumą lemiantys veiksniai.

Auditorijos valdymas – viešo kalbėjimo menas!

Kaip pasiruošti pranešimui, kad jis pasiektų klausytoją?
Tinkamos strategijos parinkimas atsižvelgiant į kalbos tikslą.
Pranešimo orientavimas į klausytoją. 
Viešosios kalbos struktūra:
Kalbos įžanga 
Pagrindinių teiginių ir argumentų parinkimas, teiginių dėstymo dinamika;
Kalbos pabaiga – puikus paskutinis akordas
Balso valdymas viešo kalbėjimo metu
Balso tembras, tonas ir išraiškingumas; situacijos, kai balsas “pabėga” 
Klausytojų dėmesio valdymas, papildomos informacijos perdavimas balso pagalba 
Prezentacinio balso naudojimas
Kiti efektyvaus pristatymo metodai
Įtaigių žodžių naudojimas
Emocijų svarba pristatyme
„Kalbančios rankos“. Profesionalūs terminai
Metaforų, istorijų naudojimas. Vaizdinių priemonių naudojimas
Įtraukimas į veiklą
Pranešimo pateikimas 
Nemalonūs ir provokuojantys klausytojų klausimai, tinkama reakcija ir atsakymų parinkimas

Kūno kalbos galia

Teritorijos ir zonos. Asmeninė erdvė.
Elgsena skirtingose zonose.
Zonų dydžiai ir kultūros faktoriai.
Barjerai – kaip saugiai pažeisti kitų zoną?
Plaštakų ir rankų gestai.
Sąmoningas manipuliavimas siekiant nuslėpti tiesą.
Rankų paspaudimų stiliai.
Veidas. Veido lytėjimas rankomis – sukčiavimas, abejonė, melas ar …?
Teisingas ir klaidingas veido lytėimo gestų interpretavimas.
Kombinacinės veido lytėjimo gestų grupės.
Rankų ir kojų barjerai.
 „Atsivėrimo“ procedūra.
Akių signalai.
Akių blokavimo gestas.
Pašnekovo žvilgsnio kontroliavimas.
Kitos gestų rūšys.

Kūrybinis mąstymas

Kūrybiškų idėjų svarba.
Kūrybiškumo ir kūrybinio mąstymo samprata.
Kūrybinio mąstymo procesas
Kūrybiškumas ir analitinis mąstymas – ar jie susiję?
Kūrybinio mąstymo proceso lavinimas.
Kliūtys kūrybiniam mąstymui ir problemų sprendimui.
Neigiami įsitikinimai, trukdantys kūrybiškumui.
Kaip išlaisvinti savo kūrybiškumą?
Kūrybinio ir analitinio mąstymo panaudojimo galimybės.
Dalykai, į kuriuos reikia atsižvelgti sprendžiant problemas.
Naujų sprendimų ieškojimas.

Projektų valdymas

Projekto apibrėžimas.
Projekto charakteristikos.
Permainų įgyvendinimas.
Projekto gyvenimo ciklas. 
Projekto valdymo tikslas.
Suinteresuotos šalys.
Projekto hierarchija.
Projekto planavimas.
Projekto inicijavimas. 
Detalus planavimas. 
Projekto įgyvendinimas.
Projekto komanda.
Komandos vadovo funkcijos ir reikalavimai kvalifikacijai.
Efektyvi projekto komanda.
Nesubalansuotos komandos taisymas. 
Veiklų vykdymas/Rezultatų pasiekimas. 
Informacija ir komunikavimas.
Rizikos valdymas.
Projekto užbaigimas.
Kada yra projekto pabaiga? 
Projekto užbaigimo veiksmai.

Sveika gyvensena

Sveikatą lemiantys faktoriai.
Sveikos gyvensenos principai.
Sveikos gyvensenos ugdymo etapai.
Sveikos gyvensenos ugdymo metodai. 
Sveikatos ugdymo programos.
Sveika mityba ir pakankamas fizinis aktyvumas.
Ugdymo proceso higiena ir tinkamos sąlygos.
Ligų prevencija ir grūdinimasis.
Kas motyvuoja sveikai gyventi?