Psichologinio klimato darbe gerinimas

Data: 
Ketvirtadienis, Vasaris 4, 2021
Vieta: 
Online
Kaina: 
119 EUR

„Daryk, ką gali, su tuo, ką turi, ten, kur esi“. T. Ruzveltas

 

Mokymų programa skirta vadovams, skyrių, padalinių vadovams, personalo vadovams, specialistams.

Mokymų tikslas: Išsiaiškinti nuo ko priklauso geras psichologinis klimatas organizacijoje, kokią įtaką daro vadovas santykiams kolektyve bei kokią reikšmę psichologiniam klimatui turi vadovavimo stilius. Supažindinti su psichologinio klimato ir pasitenkinimo darbu sąsajomis. Pateikti rekomendacijas kaip palaikyti gerą psichologinį klimatą kolektyve.

Mokymų metodai: Mokymų metu apie 30-40 procentų viso darbo laiko skiriama teorinei daliai, kita 60-70 procentų – praktinėms užduotims.

  • Individualios ir grupinės praktinės užduotys bei pratimai;
  •  Atliktų užduočių analizė, diskusijos.

Lektorė: Psichologė Agnė Jaselskienė.

                                                                        PROGRAMA

9.00 – 10.30

Programos įvadas. 
Efektyviai dirbanti organizacija. Palankus darbo klimatas.
Darbuotojų tarpusavio supratimas.
Pagrindiniai psichologinio klimato aspektai.
Psichologinį klimatą įtakojantys veiksniai.
Psichologinio klimato ir pasitenkinimo darbu sąsajos.
Psichologinis klimatas darbe, dirbant nuotoliniu būdu.
Praktinės užduotys.
10.30 – 10.40
Pertraukėlė

10.40 – 12.10

 
Vadovo įtaka psichologiniam klimatui organizacijoje;
Komunikacija ir kontrolė organizacijoje;
Komunikacijos svarba organizacijoje;
Bendravimo įpročiai tarpusavio santykiams gerinti: pasitikėjimas, pozityvumas, pagarba, teigiamos aplinkos kūrimas.
Praktinės užduotys.

12.10 – 13.00

Pietų pertrauka

13.00 – 15.00
Konfliktų sprendimo būdai darbe – kodėl jums tai turi rūpėti?
Tarpasmeniniai santykiai ir konfliktai.
Darbuotojų teigiamų nuostatų formavimosi skatinimas.
Rekomendacijos kaip palaikyti gerą psichologinį klimatą kolektyve.
Mokymų aptarimas ir apibendrinimas.