Psichologinio klimato darbe gerinimas: naujas požiūris į darbo organizavimą

Data: 
Ketvirtadienis, Gegužė 30, 2024
Vieta: 
Nuotoliniai
Kaina: 
109 EUR
Mokymų trukmė: 6 ak.val.
Mokymų laikas: 9.00-14.30
Mokymų vieta: zoom platforma.
Kiekvienas  dalyvis  gauna seminaro mokomąją medžiagą, dalyvio pažymėjimą.
 
“Net jei iškart ir nepavyksta įveikti nesutarimų, galima bent jau pasistengti sukurti pasaulį, kuriame būtų pripažįstama nuomonių įvairovė”. John F. Kennedy
 
Mokymų programa skirta  vadovams, skyrių, padalinių, projektų vadovams, personalo specialistams.

Mokymų tikslas: Išsiaiškinti nuo ko priklauso geras psichologinis klimatas organizacijoje, kokią įtaką daro vadovas santykiams kolektyve bei kokią reikšmę psichologiniam klimatui turi vadovavimo stilius. Supažindinti su psichologinio klimato ir pasitenkinimo darbu sąsajomis. Pateikti rekomendacijas kaip palaikyti gerą psichologinį klimatą kolektyve.

 

Mokymų metodai: 

- Lektorės pranešimai;

- Individualios ir grupinės praktinės užduotys bei pratimai; 

- Atliktų užduočių analizė, diskusijos.

- Klausimai - atsakymai.

Lektorė: psichologė Gintarė Radvinskienė. Psichologijos bakalaurė ir  magistrė, nuo 2007 metų dirbanti klientų ir personalo konsultavime, turinti praktinę patirtį mokymuose,  intervizijų moderavime, išvykų, saviugdos, terapinių renginių organizavime. Mėgstamiausios mokymų temos susijusios su emocinės įtampos įveika ir valdymu, vidinių ir tarpasmeninių konfliktų sprendimu, motyvacijos didinimu bei darbo našumo kėlimu, sėkmingu bendravimu ir bendradarbiavimu, kūrybiškumo bei sąmoningumo ugdymu, asmenybės tobulinimu ir kt. Taiko aktyvaus mokymosi metodiką, kuri padeda greičiau susieti teoriją ir praktiką, taiko metaforinių-asociatyvinių kortelių metodikas, mindfulness, regresinės terapijos bei Sedonos (emocijų paleidimo) praktikas. Nuolat tobulina savo kompetencijas dalyvaudama įvairiuose mokymuose ir seminaruose. Seminarų dalyviai vertina Gintarės gebėjimą palaikyti nuoširdų bendravimą bei jaukaus emocinio klimato sukūrimą grupėje.
 
PROGRAMA

9.00 – 10.30

 
Efektyviai dirbanti organizacija. Palankus darbo klimatas.
Darbuotojų tarpusavio supratimas ir emocinis intelektas.
Psichologinį klimatą įtakojantys veiksniai.
Pagrindiniai psichologinio klimato aspektai.
Psichologinis klimatas, dirbant nuotoliniu būdu.
Praktinės užduotys.
10.30 – 10.40
Pertraukėlė
10.40 – 12.10
Vadovo įtaka psichologiniam klimatui organizacijoje.
Vadovavimo stiliaus svarba.
Komunikacijos svarba organizacijoje.
Pagrindinės komunikacijos kliūtys.
Kontrolė organizacijoje ir jos funkcijos.
Praktinės užduotys.
12.10 – 13.00
Pietų pertrauka
13.00 – 14.30
Konfliktų sprendimo būdai darbe.
Mobingas.
Darbuotojų teigiamų nuostatų formavimosi skatinimas.
Rekomendacijos kaip palaikyti gerą psichologinį klimatą kolektyve.
Mokymų aptarimas ir apibendrinimas.