Psichologinio klimato darbe gerinimas: naujas požiūris į darbo organizavimą

Data: 
Antradienis, Lapkritis 8, 2022
Vieta: 
Vilnius
Kaina: 
149 EUR

Mokymų trukmė: 8 ak.val.
Mokymų laikas: 9.30-16.30
Mokymų vieta: viešbučio „Corner“ konferencijų salė, T. Ševčenkos g. 16, Vilniuje.
Kiekvienas  dalyvis  gauna seminaro mokomąją medžiagą, dalyvio pažymėjimą. Įskaičiuota kavos/arbatos pertraukėlės ir pietūs restorane.

 

“Net jei iškart ir nepavyksta įveikti nesutarimų, galima bent jau pasistengti sukurti pasaulį, kuriame būtų pripažįstama nuomonių įvairovė”. John F. Kennedy

Mokymų programa skirta vadovams, skyrių, padalinių vadovams, personalo vadovams, specialistams.

Mokymų tikslas: Išsiaiškinti nuo ko priklauso geras psichologinis klimatas organizacijoje, kokią įtaką daro vadovas santykiams kolektyve bei kokią reikšmę psichologiniam klimatui turi vadovavimo stilius. Supažindinti su psichologinio klimato ir pasitenkinimo darbu sąsajomis. Pateikti rekomendacijas kaip palaikyti gerą psichologinį klimatą kolektyve.

Mokymų metodai:

  • dėstytojos pranešimai,
  • indvidualios bei grupinės praktinės užduotys, kurios skatins aktyvų klausytojų dalyvavimą,
  • diskusijos,
  • klausimai-atsakymai,
  • situacijų modeliavimas ir jų analizė bei aptarimas,
  • vaizdo pavyzdžiai.
 

Lektorė: Psichologė Artemidė Lebednykė. Psichologijos bakalaurė ir  magistrė, M. Romerio Universiteto dėstytoja. Nuo 2015 metų mokymų vedimo patirtį turinti lektorė, atliekanti rizikos vertinimus bei mikroklimato gerinimo priemones darbuotojams, vedanti dailės terapijos užsiėmimus. Mokymuose daug dėmesio skiria  psichologiniams aspektams, situacijų analizei, praktiniams pavyzdžiams.  Taiko aktyvaus mokymosi metodiką, kuri padeda greičiau susieti teoriją ir praktiką, formuoti reikiamus įgūdžius. Veda  ugdymosi programas pagal organizacijų poreikį. Nuolat tobulinasi įvairiuose kursuose.

 
 
PROGRAMA
 
9.30-11.00
Programos įvadas.
Organizacinis ir psichologinis klimatas.
Pagrindiniai organizacinio ir psichologinio klimato skirtumai.
Pagrindiniai psichologinio klimato aspektai.
Psichologinį klimatą įtakojantys veiksniai.
Psichologinis klimatas, dirbant nuotoliniu būdu.
Praktinės užduotys. Aptarimas.
11.00-11.10
Kavos pertraukėlė
 
11.10-12.40
Vadovavimo stiliaus įtaka psichologiniam klimatui.
Ką lemia vadovavimo stilius?
Pagrindinių vadovavimo stilių apžvalga ir aptarimas.
Komunikacija ir kontrolė organizacijoje.
Komunikacijos svarba organizacijoje;
Pagrindiniės komunikacijos kliūtys;
Kontrolė organizacijoje ir jos funkcijos. 
Praktinės užduotys. Aptarimas.
12.40-13.20
Pietūs
 
13.20-14.50
Darbuotojų pasitenkinimas darbu.
Pagrindiniai pasitenkinimą darbu didinantys veiksniai;
Psichologinio klimato ir pasitenkinimo darbu sąsajos.
Darbuotojų motyvacija.
Kiek ir kaip psichologinis klimatas darbe įtakoja motyvaciją?
Pagrindinės motyvavimo priemonės.
Praktinės užduotys. Aptarimas
14.50-15.00
Kavos pertraukėlė
15.00-16.30
Konfliktai organizacijoje ir psichologinis klimatas:
Pagrindinės konfliktų priežastys;
Konfliktų valdymo strategijos;
Konfliktų įtaka organizacijos klimatui.
Mokymų aptarimas ir apibendrinimas.
Dalyvių atgalinis ryšys. Pažymėjimų įteikimas.

Organizuojame vidinius mokymus Jūsų kolektyvui aktualiomis  temomis. Mūsų lektorių komanda yra pasiruošusi parengti mokymų programą, atsižvelgiant į organizacijos specifiką, mokymų tikslus, išsakytus poreikius.