Psichologinio klimato darbe gerinimas: naujas požiūris į darbo organizavimą

Data: 
Penktadienis, Kovas 31, 2023
Vieta: 
Vilnius
Kaina: 
149 EUR
Mokymų trukmė: 8 ak.val.
Mokymų laikas: 9.30-16.30
Mokymų vieta: viešbučio “Corner” konferencijų salėje, T. Ševčenkos g. 16, Vilnius.
Kiekvienas  dalyvis  gauna seminaro mokomąją medžiagą, dalyvio pažymėjimą.
 
“Net jei iškart ir nepavyksta įveikti nesutarimų, galima bent jau pasistengti sukurti pasaulį, kuriame būtų pripažįstama nuomonių įvairovė”. John F. Kennedy
 
Mokymų programa skirta  vadovams, skyrių, padalinių, projektų vadovams, personalo specialistams.

Mokymų tikslas: Išsiaiškinti nuo ko priklauso geras psichologinis klimatas organizacijoje, kokią įtaką daro vadovas santykiams kolektyve bei kokią reikšmę psichologiniam klimatui turi vadovavimo stilius. Supažindinti su psichologinio klimato ir pasitenkinimo darbu sąsajomis. Pateikti rekomendacijas kaip palaikyti gerą psichologinį klimatą kolektyve.

 

Mokymų metodai: 

- Lektorės pranešimai;

- Individualios ir grupinės praktinės užduotys bei pratimai; 

- Atliktų užduočių analizė, diskusijos.

- Klausimai - atsakymai.

Lektorė: psichologė Gintarė Radvinskienė. Psichologijos bakalaurė ir  magistrė, nuo 2007 metų dirbanti klientų ir personalo konsultavime, turinti praktinę patirtį mokymuose,  intervizijų moderavime, išvykų, saviugdos, terapinių renginių organizavime. Mėgstamiausios mokymų temos susijusios su emocinės įtampos įveika ir valdymu, vidinių ir tarpasmeninių konfliktų sprendimu, motyvacijos didinimu bei darbo našumo kėlimu, sėkmingu bendravimu ir bendradarbiavimu, kūrybiškumo bei sąmoningumo ugdymu, asmenybės tobulinimu ir kt. Taiko aktyvaus mokymosi metodiką, kuri padeda greičiau susieti teoriją ir praktiką, taiko metaforinių-asociatyvinių kortelių metodikas, mindfulness, regresinės terapijos bei Sedonos (emocijų paleidimo) praktikas. Nuolat tobulina savo kompetencijas dalyvaudama įvairiuose mokymuose ir seminaruose. Seminarų dalyviai vertina Gintarės gebėjimą palaikyti nuoširdų bendravimą bei jaukaus emocinio klimato sukūrimą grupėje.
 PROGRAMA
9.30 – 11.00
Programos įvadas.
Organizacinis ir psichologinis klimatas.
Pagrindiniai organizacinio ir psichologinio klimato skirtumai.
Pagrindiniai psichologinio klimato aspektai.
Psichologinį klimatą įtakojantys veiksniai.
Psichologinis klimatas, dirbant nuotoliniu būdu.
Praktinės užduotys.  Aptarimas.
11.00 – 11.10
Kavos pertraukėlė
11.10 – 12.40
Vadovavimo stiliaus įtaka psichologiniam klimatui.
Ką lemia vadovavimo stilius?
Pagrindinių vadovavimo stilių apžvalga ir aptarimas.
Komunikacija ir kontrolė organizacijoje.
Komunikacijos svarba organizacijoje;
Pagrindiniės komunikacijos kliūtys;
Kontrolė organizacijoje ir jos funkcijos. 
Praktinės užduotys. Aptarimas.
12.40 – 13.20
Pietūs
13.20 – 14.50
Darbuotojų pasitenkinimas darbu.
Pagrindiniai pasitenkinimą darbu didinantys veiksniai;
Psichologinio klimato ir pasitenkinimo darbu sąsajos.
Darbuotojų motyvacija.
Kiek ir kaip psichologinis klimatas darbe įtakoja motyvaciją?
Pagrindinės motyvavimo priemonės.
Praktinės užduotys. Aptarimas
14.50 – 15.00
Kavos pertraukėlė
15.00 – 16.30
Konfliktai organizacijoje ir psichologinis klimatas:
Pagrindinės konfliktų priežastys;
Konfliktų valdymo strategijos;
Konfliktų įtaka organizacijos klimatui.
Mokymų aptarimas ir apibendrinimas.
Dalyvių atgalinis ryšys. Pažymėjimų įteikimas.