Psichologinio klimato darbe gerinimas: naujas požiūris į darbo organizavimą

Data: 
Ketvirtadienis, Gruodis 8, 2022
Vieta: 
Nuotoliniai
Kaina: 
109 EUR
Mokymų trukmė: 6 ak.val.
Mokymų laikas: 9.00-14.30
Mokymų vieta: zoom platforma.
Kiekvienas  dalyvis  gauna seminaro mokomąją medžiagą, dalyvio pažymėjimą.
 
“Net jei iškart ir nepavyksta įveikti nesutarimų, galima bent jau pasistengti sukurti pasaulį, kuriame būtų pripažįstama nuomonių įvairovė”. John F. Kennedy
 
Mokymų programa skirta  vadovams, skyrių, padalinių, projektų vadovams, personalo specialistams.

Mokymų tikslas: Išsiaiškinti nuo ko priklauso geras psichologinis klimatas organizacijoje, kokią įtaką daro vadovas santykiams kolektyve bei kokią reikšmę psichologiniam klimatui turi vadovavimo stilius. Supažindinti su psichologinio klimato ir pasitenkinimo darbu sąsajomis. Pateikti rekomendacijas kaip palaikyti gerą psichologinį klimatą kolektyve.

 

Mokymų metodai: 

- Lektorės pranešimai;

- Individualios ir grupinės praktinės užduotys bei pratimai; 

- Atliktų užduočių analizė, diskusijos.

- Klausimai - atsakymai.

Lektorė: psichologė  Gintarė Radvinskienė. Psichologijos bakalaurė ir  magistrė, nuo 2007 metų dirbanti personalo valdymo srityje, turinti patirtį mokymuose bei konsultavime,  intervizijų moderavime, renginių ir išvykų organizavime.   Mėgstamiausios mokymų temos susijusios su emocinės įtampos įveikos ir valdymo, vidinių ir tarpasmeninių konfliktų sprendimo, motyvacijos didinimo bei darbo našumo kėlimo, sėkmingo bendravimo ir bendradarbiavimo. Taiko aktyvaus mokymosi metodiką, kuri padeda greičiau susieti teoriją ir praktiką. Nuolat tobulina savo kompetencijas dalyvaudama įvairiuose mokymuose ir seminaruose..

9.00 – 10.30
Programos įvadas.
 
Efektyviai dirbanti organizacija. Palankus darbo klimatas.
Darbuotojų tarpusavio supratimas.
Pagrindiniai psichologinio klimato aspektai.
Psichologinį klimatą įtakojantys veiksniai.
Psichologinio klimato ir pasitenkinimo darbu sąsajos.
Psichologinis klimatas, dirbant nuotoliniu būdu.
Praktinės užduotys.
 
10.30 – 10.40
Kavos pertraukėlė
10.40 – 12.10
 
 
Vadovo įtaka psichologiniam klimatui organizacijoje.
Komunikacija ir kontrolė organizacijoje:
Komunikacijos svarba organizacijoje;
Kontrolė organizacijoje ir jos funkcijos.
Bendravimo įpročiai tarpusavio santykiams gerinti: pasitikėjimas, pozityvumas, pagarba, teigiamos aplinkos kūrimas.
Praktinės užduotys.
12.10 – 13.00
Pietų pertrauka
13.00 – 14.30
 
Konfliktų sprendimo būdai darbe – kodėl jums tai turi rūpėti?
Tarpasmeniniai santykiai ir konfliktai.
Darbuotojų teigiamų nuostatų formavimosi skatinimas.
Rekomendacijos kaip palaikyti gerą psichologinį klimatą kolektyve.
Mokymų aptarimas ir apibendrinimas.