Rita Mikailienė

Profesionali mokymų vadovė-ekspertė veda mokymus ir treniruotes, konsultuoja verslo, nevyriausybines bei politines organizacijas komunikacijos, kūrybiškumo ugdymo, įvaizdžio kūrimo bei kitais klausimais.  

13 metų patirtis rengiant programas ir vedant mokymus asmeninio tobulėjimo, kūrybiškumo ir inovacijų, iškalbos, charizmos ir lyderystės ugdymo srityse;  
Pravesta virš 600 seminarų ir treniruočių;  
20 metų darbo patirtis ryšių su visuomene srityje „Tauro“ banke, LR Seimo kontrolierių įstaigoje, UAB „Švyturys – Utenos alus“, UAB „Novaturas“, verslo, nevyriausybinėse ir politinėse organizacijose;

Mokomieji praktiniai seminarai, treniruotės:
• Santykiai su visuomene ir viešųjų ryšių veikla.
• Organizacijos įvaizdžio kūrimas ir palaikymas.
• Viešas pasisakymas. Įtaiga, pasipriešinimas spaudimui ir manipuliacijoms.
• Asmeninio potencialo atskleidimas komandos darbe. Lyderystės psichologija.
• Šiuolaikinio valstybės tarnautojo įvaizdžio formavimo pagrindai. Aprangos ir elgesio etiketas.
• Etiketas ir protokolo pagrindai.
• Pagarbus bendravimas ir konfliktų valdymas.
• Savęs pateikimas: charizmos ugdymas, psichologinės įtakos technikos.
• Kompetencijų ugdymas ir profesinio efektyvumo didinimas. Meno terapijos praktika.
• Kūrybiškumo mąstymo treniruotė. Išskirtinės galimybės ir sprendimai.
• Analitinis ir kūrybinis mąstymas. Naujų elgesio modelių kūrimas.
• Turizmo ir kultūros įstaigų rinkodara ir pristatymas.