Vadovavimo strategijos – profesionalus vadovas

Data: 
Penktadienis, Kovas 19, 2021
Vieta: 
Online
Kaina: 
109 EUR

„Geras vadovas tas, kuris žino kur eiti, kaip eiti bei sugeba įkvėpti kitus eiti kartu“.

 

Mokymų programa skirta: įmonių vadovams, skyrių, padalinių, projektų vadovams, personalo specialistams, visiems, siekiantiems patobulinti vadovavimo įgūdžius.

Mokymų tikslas: Suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kurie padėtų ugdyti vadovavimo, problemų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo įgūdžius. Supažindinti su priemonėmis, kurios padėtų  sustiprinti darbuotojų vidinę motyvaciją siekti tikslų ir geresnių rezultatų. Seminaro metu esami ir būsimi vadovai įgis specialių žinių, padedančių sėkmingai realizuoti save sudėtingoje vadovo veikloje.

Mokymų metodai:

  • Individualios praktinės užduotys bei pratimai;
  •  Atliktų užduočių analizė, diskusijos.
  • Lektorės pranešimai.
Trukmė
   PROGRAMA
9.00 – 10.30
Programos įvadas.
Tinkamo ir efektyvaus vadovavimo samprata.
Vadovavimo stiliai ir jų efektyvumas konkrečiam darbuotojui.
Efektyvaus vadovo asmenybės bruožai.
Bendradarbiavimo svarba, siekiant tikslų.
Pasitikėjimas savimi ir kitais.
Motyvuojantis klimatas organizacijoje.
Kas Jus ir Jūsų pavaldinius motyvuoja stipriausiai?
Praktinės užduotys.
10.30 – 10.45
Pertraukėlė
10.45 – 12.15
Vadovas ir komunikacijos procesas.
Komunikacijos kliūtys ir jų įveikimo būdai.
Teisingas klausymasis – geras būdas įtikinti kitus.
Konstruktyvi kritika ir pagyrimai.
Praktinės užduotys.
12.15 – 13.00
Pietūs
13.00 – 14.30
Darbuotojų valdymas ir racionalus darbo resursų panaudojimas.
Darbuotojų veiklos koordinavimas, išlaikant draugiškus santykius.
Efektyvus darbo planavimas ir organizavimas.
Delegavimas ir atsakomybės paskirstymas.
Kontrolės procesas ir grįžtamasis ryšys.
Efektyvus problemų sprendimas.
Mokymų aptarimas ir apibendrinimas.