Vadovavimo strategijos - profesionalus vadovas

Data: 
Penktadienis, Birželis 19, 2020
Vieta: 
Vilnius
Kaina: 
139 EUR

“„Geras vadovas tas, kuris žino kur eiti, kaip eiti bei sugeba įkvėpti kitus eiti kartu“.

Mokymų programa skirta: įmonių vadovams, skyrių, padalinių, projektų vadovams, personalo specialistams, visiems, siekiantiems patobulinti vadovavimo įgūdžius.

Mokymų tikslas: Suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kurie padėtų ugdyti vadovavimo, problemų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo įgūdžius. Supažindinti su priemonėmis, kurios padėtų  sustiprinti darbuotojų vidinę motyvaciją siekti tikslų ir geresnių rezultatų.

Mokymų metodai: Mokymų metu apie 30-40 procentų viso darbo laiko skiriama teorinei daliai, kita 60-70 procentų – praktinėms užduotims.

  • Individualios ir grupinės praktinės užduotys bei pratimai;
  •  Atliktų užduočių analizė, diskusijos.

 

Lektorė: psichologė Agnė Jaselskienė

Trukmė

PROGRAMA

9.00 – 10.30

Programos įvadas.

Efektyvaus vadovo asmenybės bruožai.

Asmeniniai, komandos, organizacijos poreikiai ir tikslai.

Motyvuojantis klimatas organizacijoje.

Praktinės užduotys.

10.30 – 10.40

Kavos pertraukėlė

10.40 – 12.10

Tinkamo ir efektyvaus vadovavimo samprata.

Vadovavimo stiliai ir jų efektyvumas konkrečiam darbuotojui.

Darbuotojų veiklos koordinavimas, išlaikant draugiškus santykius.

Vadovas ir komunikacijos procesas.

Aktyvaus klausymosi svarba: teisingas klausymasis – geras būdas įtikinti kitus.

Dalinimasis informacija: komunikacijos kliūtys ir jų įveikimo būdai.

Praktinės užduotys.

12.10 – 13.00

Pietūs

13.00 – 14.30

Darbuotojų valdymas ir racionalus darbo resursų panaudojimas.

Efektyvus darbo planavimas ir organizavimas.

Aiškus užduočių ir atsakomybės paskirstymas darbuotojams.

Praktinės užduotys.

14.30 – 14.40

Kavos pertraukėlė

14.40 – 16.10

Delegavimas ir atsakomybės paskirstymas.

Kontrolės procesas ir grįžtamasis ryšys: konstruktyvi kritika ir pagyrimai

Mokymų aptarimas ir apibendrinimas.

Pažymėjimų įteikimas.