Mūsų veikla

Darbuotojai atrenkami per tikslinius projektus, talpinant skelbimus spaudoje ir/arba internetiniuose darbo skelbimų portaluose arba rekomenduojami iš specialios mūsų duomenų bazės.

Kandidatų vertinimą atliekame atrinkdami darbuotojus, taip pat užsakovų pageidavimu atliekame darbuotojų vertinimą. Jis padės nustatyti silpnąsias ir stipriąsias darbuotojų puses, leis prognozuoti darbuotojų profesines perspektyvas, planuoti karjerą, pagerinti valdymo efektyvumą.

​Atvirieji seminarai
  • Derinama teorinės žinios ir praktinių įgūdžių lavinimas.
  • Mokymų trukmė 6-8 ak. val.
 
Įskaičiuota:
  • Mokomoji medžiaga kiekvienam dalyviui;

Psichologinis organizacijos klimatas yra apibrėžiamas kaip visuma psichologinių sąlygų, įtakojančių efektyvią grupinę veiklą, produktyvumą, asmenybės raidą, darbuotojų gyvenimo kokybę ir kt.

Vidiniai personalo mokymai

Vidiniai mokymai – tai personalo tobulinimo programos, kurios yra pritaikomos atsižvelgiant į įmonės specifiką, mokymų tikslus, išsakytus poreikius.