Mūsų veikla

Kandidatų vertinimą atliekame atrinkdami darbuotojus, taip pat užsakovų pageidavimu atliekame darbuotojų vertinimą. Jis padės nustatyti silpnąsias ir stipriąsias darbuotojų puses, leis prognozuoti darbuotojų profesines perspektyvas, planuoti karjerą, pagerinti valdymo efektyvumą.

​Atvirieji seminarai
  • Derinama teorinės žinios ir praktinių įgūdžių lavinimas.
  • Mokymų trukmė 6-8 ak. val.
  • Mokomoji medžiaga kiekvienam dalyviui;
  • Priemonės, reikalingos mokymams;
  • Profesionalus lektorius;

Psichologinis organizacijos klimatas yra apibrėžiamas kaip visuma psichologinių sąlygų, įtakojančių efektyvią grupinę veiklą, produktyvumą, asmenybės raidą, darbuotojų gyvenimo kokybę ir kt.

Vidiniai personalo mokymai – tai puiki mokymo forma lavinti darbuotojų įgūdžius, gilinti žinias bei motyvuoti efektyvesniam darbui.
Mūsų lektorių komanda parengs mokymų programą, atsižvelgiant į organizacijos specifiką, mokymų tikslus, išsakytus poreikius