Lektoriai

Psichologijos bakalaurė ir magistrė, M. Romerio Universiteto dėstytoja. Nuo 2015 metų mokymų vedimo patirtį turinti lektorė, atliekanti rizikos vertinimus bei mikroklimato gerinimo priemones darbuotojams, vedanti dailės terapijos užsiėmimus.

Teisės psichologė, Lietuvos psichologų sąjungos narė. Šiuo metu studijuojanti psichoterapijos studijas Vilniaus Geštalt institute, kur įgis psichoterapeuto kvalifikaciją. Lektorė, mokymų trenerė, suaugusiųjų mokymo programų sudarytoja, turinti didelę praktinę patirtį mokymuose bei konsultavime. 

Psichologijos bakalaurė ir magistrė (Vilniaus universitetas). Papildomai baigusi 180 ak. val. pedagoginės psichologijos ir didaktikos kursus. Lektorė, mokymų trenerė, suaugusiųjų mokymo programų sudarytoja, turinti didelę patirtį psichoedukaciniuose ir socialiniuose mokymuose bei konsultavime, aktyviai gilinanti savo žinias psichologijos mokslo srityje. Veda tiesioginius ir nuotolinius savęs veiksmingumo, problemų sprendimo, konfliktų valdymo, asmenybės tobulinimo, sėkmingo bendravimo ir kt. mokymus.

Vilniaus universiteto psichologijos bakalaurė ir sveikatos psichologijos magistrė, Geštalto krypties psichoterapijos praktikė, Lietuvos psichotraumatologijos asociacijos narė, baigusi dailės terapijos kursus pagal metodiką R.A.K.T.A.S. Mokymų vedimo patirtis lietuvių ir anglų kalbomis įvairiomis temomis nuo 2015 metų.

Psichologijos bakalaurė,  verslo administravimo bakalaurė, vadybos  magistrė, turinti 20 metų vadovų bei specialistų atrankos, vertinimo bei mokymų vedimo patirtį. Klaipėdos valstybinėje kolegijoje dėsčiusi paskaitas vadybos ir karjeros valdymo temomis.

Psichologė, turinti praktinės psichologinio konsultavimo patirties, bendravimo įgūdžių mokymo , renginių ir išvykų organizavimo, intervizijų moderavimo patirties. Rengia ir veda mokymo programas suaugusiems, atlieka įvairius psichologinius tyrimus, dalyvauja kompetencijų ugdymo seminaruose.

Psichologijos mokslų daktarė, lektorė. Mokymus veda nuo 2005 metų. Pravedusi daugiau nei 5000 val. mokymų. “Karjeros planavimo akademijos” įkūrėja ir darbo grupės narė, Tarptautinių Teisės psichologijos konferencijų organizacinio komiteto narė. Konsultuoja žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais. Rengia mokslinius straipsnius ir knygas su karjeros planavimu susijusiomis temomis.

Pardavimų ir komunikacijos treneris (12 m.), turintis didelę  patirtį B2B ir B2C  pardavimuose. Sertifikuotas „Neuro lingvistinio programavimo“, taikomosios tipologijos „Eneagrama“ ir viešojo kalbėjimo specialistas. „Versli Lietuva“ ir „BZN start“ verslo pardavimų konsultantas. Konsultacijos klientų aptarnavimo, pardavimo procesų optimizavimo, pardavimų veiklos modelio formavimo bei pardavimų strategijos kūrimo klausimais.

Psichologijos ir edukologijos bakalaurė, teisės psichologijos magistrantė. Ilgą laiką aktyviai dalyvavusi „Eurodesk Lietuva“ jaunimo informavimo ir konsultavimo srityje bei dirbusi „Atviros jaunimo erdvės” koordinatore ir vadove. Turinti patirties vedant ir organizuojant įvairaus pobūdžio mokymus grupėms.

Administravimo, ekonomikos bei psichologijos studijos, ilgametė patirtis aktyvių pardavimų srityje, įgūdžiai vedant mokymus grupėms. Mokymuose daug dėmesio skiria psichologiniams aspektams, situacijų analizei, praktiniams pavyzdžiams. Kuria ugdymosi programas pagal organizacijų poreikį. Tobulinasi Lietuvoje ir užsienyje. M