Lektoriai

Psichologijos bakalaurė ir magistrė, nuo 2007 metų dirbanti klientų ir personalo konsultavime, turinti praktinę patirtį mokymuose, intervizijų moderavime, išvykų, saviugdos, terapinių renginių organizavime.

Teisės psichologė, Lietuvos psichologų sąjungos narė. Šiuo metu studijuojanti psichoterapijos studijas Vilniaus Geštalt institute, kur įgis psichoterapeuto kvalifikaciją. Lektorė, mokymų trenerė, suaugusiųjų mokymo programų sudarytoja, turinti didelę praktinę patirtį mokymuose bei konsultavime. 

Psichologijos bakalaurė ir magistrė (Vilniaus universitetas). Papildomai baigusi 180 ak. val. pedagoginės psichologijos ir didaktikos kursus. Lektorė, mokymų trenerė, suaugusiųjų mokymo programų sudarytoja, turinti didelę patirtį psichoedukaciniuose ir socialiniuose mokymuose bei konsultavime, aktyviai gilinanti savo žinias psichologijos mokslo srityje. Veda tiesioginius ir nuotolinius savęs veiksmingumo, problemų sprendimo, konfliktų valdymo, asmenybės tobulinimo, sėkmingo bendravimo ir kt. mokymus.

Vilniaus universiteto psichologijos bakalaurė ir sveikatos psichologijos magistrė, Geštalto krypties psichoterapijos praktikė, Lietuvos psichotraumatologijos asociacijos narė, baigusi dailės terapijos kursus pagal metodiką R.A.K.T.A.S. Mokymų vedimo patirtis lietuvių ir anglų kalbomis įvairiomis temomis nuo 2015 metų.

Vilniaus Universiteto psichologijos bakalaurė ir klinikinės psichologijos magistrė, papildomai baigusi Praktinės psichologijos studijų centro pradinių psichoterapinių įgūdžių programą, yra LSMU Neuromokslų instituto sertifikuota įsisąmoninimu grįstos psichologijos (angl. mindfulness) intervencijų specialistė.

Psichologijos bakalaurė ir magistrė, lektorė, karo psichologė, Geštalto krypties psichoterapeutė, mediatorė, koučerė, supervizorių programos dalyvė.

Psichologijos mokslų daktarė, lektorė. Mokymus veda nuo 2005 metų. Pravedusi daugiau nei 5000 val. mokymų. “Karjeros planavimo akademijos” įkūrėja ir darbo grupės narė, Tarptautinių Teisės psichologijos konferencijų organizacinio komiteto narė. Konsultuoja žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais. Rengia mokslinius straipsnius ir knygas su karjeros planavimu susijusiomis temomis.

Pardavimų ir komunikacijos treneris (12 m.), turintis didelę  patirtį B2B ir B2C  pardavimuose. Sertifikuotas „Neuro lingvistinio programavimo“, taikomosios tipologijos „Eneagrama“ ir viešojo kalbėjimo specialistas. „Versli Lietuva“ ir „BZN start“ verslo pardavimų konsultantas. Konsultacijos klientų aptarnavimo, pardavimo procesų optimizavimo, pardavimų veiklos modelio formavimo bei pardavimų strategijos kūrimo klausimais.

Psichologijos ir edukologijos bakalaurė, teisės psichologijos magistrantė. Ilgą laiką aktyviai dalyvavusi „Eurodesk Lietuva“ jaunimo informavimo ir konsultavimo srityje bei dirbusi „Atviros jaunimo erdvės” koordinatore ir vadove. Turinti patirties vedant ir organizuojant įvairaus pobūdžio mokymus grupėms.

Vytauto Didžiojo universiteto diplomatijos ir tarptautinių santykių magistrė, Geštalto krypties psichoterapeutė, Vilniaus universiteto lektorė, Lietuvos grupinės analizės draugijos narė, turinti daugiau nei 10 metų aukščiausio lygio vadovų bei specialistų atrankos, vertinimo bei mokymų patirtį.