Vidiniai personalo mokymai

Vidiniai personalo mokymai – tai puiki mokymo forma lavinti darbuotojų įgūdžius, gilinti žinias bei motyvuoti efektyvesniam darbui.
Mūsų lektorių komanda parengs mokymų programą, atsižvelgiant į organizacijos specifiką, mokymų tikslus, išsakytus poreikius
Mokymų dalyviai gauna mokomąją metodinę medžiagą, pažymėjimus.
Rekomenduojame vykdyti mokymus grupėms iki 12 dalyvių. 
 
Mokymų metodai:
Lektorių pranešimai;
Individualios ir grupinės praktinės užduotys bei pratimai;
Atliktų užduočių analizė, diskusijos;
Klausimai – atsakymai;
Videotreniruotė.
 
Trukmė: 8 - 24 ak. val. (pagal pageidavimą)
 
Mokymų vieta
Užsakovo  patalpos. 
Mokymai vykdomi nuotoliniu būdu (zoom platforma).
Galime pasirūpinti konferencijų salės nuoma.
 
Lektoriai: 
Mokymus veda profesionalūs aukštos kvalifikacijos, patyrę lektoriai, turintys didelę praktinę darbo patirtį bendravimo su klientais srityje, nuolat keliantys kvalifikaciją teoriniuose ir praktiniuose seminaruose, daug dėmesio skiriantys įgūdžių tobulinimui ir naujovių sekimui. 
 

Mokymo temos

Bendravimo psichologija – kelias į sėkmę

Ar galima išmokti sėkmingiau bendrauti?
Komunikacijos procesas ir metodai.
Pagrindiniai bendravimo įgūdžiai.
Neverbalinis bendravimas.
Bendravimas ir suvokimo klaidos.
Kaip mes suvokiame save ir mus suvokia kiti?
Bendravimas ir savęs pažinimas.
Kalbėjimas ir kalba. Žodžio galia.
Pranešimo samprata, ypatumai, analizė.
Pagrindinės sąvokos ir keturi pranešimo aspektai.
Pranešimo priėmimo ypatumai.
Kalba - tarpusavio įtakos instrumentas.
Vartojamų žodžių įtaka pašnekovui.
Tinkamo bendravimo taisyklės.
Bendravimas čia-ir-dabar.
Kaip nugalėti bendravimo kliūtis?
Sudėtingos bendravimo situacijos.

Bendravimo ypatumai administratorės darbe

Administratorės darbo ypatumai.
Protokoliniai susipažinimo, pasisveikinimo, svečių sutikimo reikalavimai.
Bendravimas taisyklinga lietuvių kalba.
Dalykinio bendravimo etiketas.
Laiko vertė. Elgesio modelai, kurių būtina vengti.
Asmeninio laiko auditas.
Kaip nusistatyti prioritetus ir geriau planuoti savo darbą?
Konfliktinių situacijų priežastys.
Konfliktų valdymo etapai.
Kaip išvengti įtampos ir streso administratorės darbe?
Darbo veiksniai, galintys sukelti stresą.
Neigiamų minčių ir emocijų kontrolė.
Asmeninės įtampos valdymas bei pozityvus mąstymas sudėtingose situacijose.

Bendravimo psichologija ir veiksminga vidinė komunikacija organizacijoje

Sėkmingo bendravimo samprata.
Komunikacija bendradarbiaujant.
Komunikacijos procesas ir metodai.
Bendravimas ir bendradarbiavimas.
Elgesys, susijęs su efektyviu reagavimu: klausinėjimas, aiškinimas.
Elgesys, susijęs su efektyviu gebėjimu aktyviai klausyti.
Vidinė komunikacija organizacijoje.
Efektyvaus komunikavimo kliūtys ir jų valdymas.
Bendradarbiavimo svarba, siekiant tikslų.
Pranešimo priėmimo ypatumai.
Efektyviai dirbanti organizacija.
Darbuotojų tarpusavio supratimas.
Bendradarbiavimas sprendžiant problemas.
Efektyvus pasiskirstymas užduotimis ir atsakomybe

Bendravimo kultūra ir bendradarbiavimas

Komunikavimas ir keturios jo funkcijos.
Elgesys, susijęs su efektyviu reagavimu.
Elgesys, susijęs su efektyviu gebėjimu aktyviai klausyti.
Efektyvaus komunikavimo kliūtys ir jų valdymas.
Organizacijos kultūros samprata, tipai ir modeliai.
Organizacijos kultūros lygiai ir struktūra.
Organizacijos kultūros formavimosi procesas.
Organizacijos vertybės.
Organizacijos kultūros svarba ir įtaka jos nariams.
Organizacijos klimatas.
Vidinės komunikacijos rūšys ir funkcijos.
Efektyvaus vidinio komunikavimo kliūtys.
Veiksmingos vidinės komunikacijos bruožai.
Bendradarbiavimas, siekiant tikslų.
Efektyvaus bendravimo ryšys su organizacijos klimatu.

Profesionalus klientų aptarnavimas – įmonės sėkmės garantas

Klientų aptarnavimo tvarka.
Taisyklės mūsų gyvenime - kam to reikia? Kam reikalinga Klientų aptarnavimo tvarka?
Palankaus savo ir įmonės įvaizdžio formavimas.
Būtinos profesionalaus darbuotojo savybės ir nuostatos.
„Penkių žvaigždučių“ darbuotojas.
Profesionalaus klientų aptarnavimo įgūdžių lavinimas
Požiūrio į darbą bumerangas: kokią vertę aš gaunu iš klientų aptarnavimo?
Bendravimo su klientu procesas: bendravimas su klientu, poreikių išsiaiškinimas, informacijos
suteikimas.
Teigiamas kliento nuteikimas.
Efektyvaus klausymosi įgūdžių formavimas.
Klausimų uždavimo technika.
„Auksinių“ klausimų penketukas: klausimai, kuriuos privalau paklausti.
Kas yra „sunkus“ klientas? Klientų tipai.
„Sunkaus“ kliento nauda įmonei ir darbuotojui.
Konkrečių darbinių situacijų analizė bei sprendimas.
Konstruktyvus kaltinimo situacijų valdymas.
Asmeninio darbo tobulinimas.
Ką darysime kitaip, kad dirbtume efektyviau ir jaustumės geriau?

Sėkmingas darbas su klientais telefonu

Pagrindiniai etiketo reikalavimai bendraujant telefonu.
Pokalbio telefonu struktūra.
9 taisyklės bendraujant telefonu.
Šešios klasikinės bendravimo telefonu klaidos.
Balso reikšmė, jo valdymas.
Balso ir mąstymo sąveika.
Nuostatos perdavimas.
Balso garsumo valdymas.
Kalbos tempo valdymas.
Pauzės ir jų reikšmė.
Kliento poreikių išsiaiškinimas.
Klausimų uždavimo technikos.
Efektyvus reikalingos informacijos suteikimas.
Teigiamai nuteikiantys ir nevartotini žodžiai.
Kliento poreikių išsiaiškinimas.
Klausimų uždavimo technikos.
Efektyvus reikalingos informacijos suteikimas.
Teigiamai nuteikiantys ir nevartotini žodžiai.

Kaip padidinti pardavimo efektyvumą ir profesionaliai dirbti su klientais?

„Penkių žvaigždučių“ darbuotojas. Kas tai?
Būtinos profesionalaus darbuotojo savybės ir nuostatos.
Savianalizė.
Kliento poreikių išsiaiškinimas.
Kontakto užmezgimas bei palaikymas.
Teigiamas pašnekovo nuteikimas.
Klientų elgesio stiliaus atpažinimas ir prisitaikymas.
Sėkminga prekės/paslaugos prezentacija.
Įtaigus kalbėjimas.
Kainos pateikimas.
Argumentavimo metodai ir prieštaravimų įveikimo būdai.
Kliento abejonių ir nuogąstavimų diagnozavimas.
Efektyvus prieštaravimų valdymas.
Pardavimo užbaigimo metodai. 
Nuolaidos pateikimo būdai. 
Sėkmingo rezultato algoritmas.
Klientų išsaugojimas.

Kultūrinis intelektas – iššūkis vadovui ir organizacijai

Vadovas ar lyderis? Vadovo veiklos samprata.
Profesionalaus vadovo savybės. Vadovavimo tipai
Kultūrinės lyderystės skirtumai.
Kultūrinis intelektas lyderiams.
Ar jums reikia kultūrinio intelekto?
Kokie kritiniai gebėjimai būdingi išvystytą kultūrinį intelektą turintiems vadovams?
Kultūrinio intelekto ugdymas. Potencialo atradimas. Motyvacija ir sėkmė.
Kokie skirtumai svarbūs - išmokite vertinti tarpkultūrinę padėtį.
10 kultūrinę vertę turinčių dimensijų.
Kada ir kaip prisitaikyti prie skirtingų kultūrinių situacijų?
Jūsų pašnekovo aukšto kultūrinio intelekto indikatoriai.
Kultūrinio inteleto nauda bendravimui.
Komandos, pasižyminčios aukštu kultūriniu intelektu, ugdymas.
Geriausia praktika, kuriant kultūriškai intelektualias organizacijas ar komandas.
Sėkmė – tai 80% psichologijos ir 20% strategijos.

Metinis darbuotojų vertinimo pokalbis

Kas yra metinis vertinimo pokalbis?
Nauda vadovui; Nauda darbuotojui; Nauda įmonei.
Problemos, baimės, abejonės dėl metinio vertinimo.
Pasiruošimas metiniam pokalbiui, formų ir dokumentų parengimas.
Praėjusio laikotarpio įvertinimas:
Komunikacija ir tinkamo klimato formavimas.
Pagrindinės klaidos/problemos ir jų sprendimo būdai.
Sėkmingo pokalbio elementai.
Grįžtamojo ryšio suteikimo principai ir taisyklės.
Praktiniai metinio vertinimo pokalbio aspektai.
Metinio pokalbio vedimas: vadovo ir personalo vadovo vaidmenys ir veikla.
Pokalbio pradžia.
Prasto darbo atlikimo aptarimas.
Ypatingai gero darbo atlikimo aptarimas.
Asmeninio augimo ir tobulėjimo tikslų aptarimas.
Metinio pokalbio pabaiga.

Laiko planavimas ir darbo organizavimas

Laiko planavimo samprata ir svarba.
10 laiko planavimo principų.
Elgesio modeliai, kurių būtina vengti.
Kur dingsta mūsų laikas?
Asmeninio laiko auditas: kaip efektyviai išnaudoti turimą darbo savaitės laiko biudžetą?  
Laiko „vagys“ ir rekomendacijos, kaip su jais tvarkytis.
Protingas darbo krūvio ir krypčių pasirinkimas.
Tikslai. Prioritetai. Asmeninis poreikis geriau planuoti savo laiką.
Dalykai, kuriems laiko visuomet užtenka …
Prioritetų išskyrimas ir savo darbo organizavimas.
Kaip atrasti laiko neplanuotiems darbams.
Darbų atlikimo matrica: A4 sistema (Atmesk, Atidėk, Atiduok, Atlik).
Darbo laiko planavimas, delegavimas ir kontrolė.
Netikėtumų prevencija.
Delegavimo principai.
Atsakomybės delegavimo problema.
Kaip atrasti balansą tarp darbo ir poilsio?
Asmeninės įtampos valdymas.

Vadovavimo strategijos – profesionalus vadovas

Tinkamo ir efektyvaus vadovavimo samprata.
Vadovo funkcijos. Vadovavimo stiliai ir jų efektyvumas konkrečiam darbuotojui.
Efektyvaus vadovo asmenybės bruožai.
Bendradarbiavimo svarba, siekiant tikslų.
Pasitikėjimas savimi ir kitais.
Motyvuojantis klimatas organizacijoje.
Kas Jus ir Jūsų pavaldinius motyvuoja stipriausiai?
Vadovas ir komunikacijos procesas.
Komunikacijos kliūtys ir jų įveikimo būdai.
Teisingas klausymasis – geras būdas įtikinti kitus.
Konstruktyvi kritika ir pagyrimai.
Darbuotojų valdymas ir racionalus darbo resursų panaudojimas.
Darbuotojų veiklos koordinavimas, išlaikant draugiškus santykius.
Efektyvus darbo planavimas ir organizavimas.
Delegavimas ir atsakomybės paskirstymas.
Kontrolės procesas ir grįžtamasis ryšys.
Efektyvus problemų sprendimas.

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Organizacijos įvaizdžio kūrimas: individualumas, identitetas, įvaizdis, reputacija, darbuotojai.
Pozityvios darbo vietos sukūrimas.
Darbuotojų teigiamų nuostatų formavimosi skatinimas.
Vadovavimas, remiantis vertybėmis.
Vadovų vaidmenų raiška ir reikšmė organizacijos sėkmei ir tarpusavio santykiams darbo vietoje.
Motyvavimas ir delegavimas.
Motyvacijos teorijų taikymas, atsižvelgiant į žmonių individualius skirtumus.
Esminiai darbuotojų motyvavimo principai. Motyvavimas darbu.
Teisingo darbų delegavimo nauda.
Asmeniniai, komandos, organizacijos poreikiai ir tikslai.
Asmeninių prioritetų nustatymas.
Tikslų užsibrėžimas ir naudos suvokimas.
Darbuotojų santykiai ir jų raiška.
Asmeniniai, komandos, organizacijos poreikiai ir tikslai.
Asmeninių prioritetų nustatymas.
Tikslų užsibrėžimas ir naudos suvokimas.
Darbuotojų santykiai ir jų raiška.

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas

Stresas. Streso priežasčių ir požymių atpažinimas ir mažinimas.
Streso poveikis asmeniui ir organizacijai.
Jūsų stresoriai – kaip juos suvaldyti?
Greiti asmeninės įtampos atpažinimo, mažinimo, valdymo būdai.
Konfliktai ir stresas.
Negatyvios, jus žlugdančios mintys – kaip jas pakeisti?
8 darbe kylančių konfliktų priežastys.
Konfliktų sprendimo būdai darbe – kodėl jums tai turi rūpėti?
Konfliktai su klientais ir kolegomis – efektyvi elgsena.
Mobingas darbe.
Sąmoningumu (Mindfulness) grįstas emocijų valdymas.
4 stresorių pakeitimo lygiai.
Būdai suvaldyti stresą per 10 minučių.

Konfliktų valdymas ir streso mažinimas

Konfliktų priežastys ir tipai.
Konfliktinių situacijų prevencija.
Pozityvus mąstymas sudėtingose situacijose.
Situacijos vertinimo įtaka darbuotojo elgesiui.
Neigiamų minčių ir emocijų kontrolė.
Konflikto valdymas. Konfliktą skatinantys veiksmai.
Individualios konfliktų sprendimo strategijos.
Konfliktų sprendimo būdai.
Konstruktyvus konflikto sprendimas.
Destruktyvių konfliktų prevencija.
Streso priežastys ir požymiai. Streso pasekmės ir žala.
Stresas darbe. Kaip stresas įtakoja mūsų elgesį?
Relaksacijos metodai, padedantys greitai sumažinti įtampą bei normalizuoti emocinę būseną.

Sėkmės formulė – kaip susikurti asmeninę gerovę

Įspūdžio apie save formavimas.
Kūno kalbos reikšmė bei valdymas.
Balso ir kūno kalbos sąveika.
Jums tinkantis darbinis įvaizdis.
Nuostatos ir jų įtaka asmeninei gerovei.
Įsitikinimų ir vertybių vaidmuo siekiant efektyvumo.
„Pozityvus mąstymas“ vs „Pokyčių baimė“.
Norų žemėlapis: kaip panaudoti savo jausmus, kuriant geresnį gyvenimą.
Emocijos ir pokyčiai – kaip išlikti efektyviu.
Streso valdymas (organizacinės, racionalios, relaksacinės priemonės).
Asmenybė ir stresas. Asmenybė ir motyvacija – asmenybės savybių pažinimas.
Asmeniniai iššūkiai ir tikslai. Pasitikėjimo savimi svarba.
Įsitikinimų ir vertybių vaidmuo siekiant efektyvumo.
Komforto zona ar naujos galimybės?

Personalo valdymas ir motyvavimas

Darbuotojų valdymas ir racionalus darbo resursų panaudojimas.
Efektyvus darbo planavimas ir organizavimas.
Dalinimasis informacija: komunikacijos kliūtys ir jų įveikimo būdai.
Aiškus užduočių ir atsakomybės paskirstymas darbuotojams.
Darbuotojų veiklos organizavimas.
Pagrindiniai darnios komandos formavimo principai.
Darbuotojo lūkesčių ir įsipareigojimų nustatymas.
Darbuotojų motyvavimo svarba ir pagrindiniai principai.
Motyvacijos rūšys: vidinė ir išorinė motyvacija.
Motyvacinės sistemos kūrimo pagrindai.
Skatinimo metodų pritaikymas konkrečiam darbuotojui.
Individualus ir komandos motyvavimas.
10 būdų padidinti darbuotojų motyvaciją.
Demotyvatoriai darbo aplinkoje.
Kaip elgtis su žemos motyvacijos asmenimis?
Vadovas = lyderis = motyvatorius?

Prezentacijų rengimas

Pagrindiniai pristatymo dėsningumai.
Pasiruošimas prezentacijai.
Prekės/paslaugos prezentacijos etapai.
Prekės/paslaugos vaizdas kliento vaizduotėje.
Efektyvios kalbos struktūra.
Sėkmingos prezentacijos dėsniai.
Įžanga; Poza; Rankos; Akys;
Įtikinimo priemonių ir prielaidos būdo naudojimas.
Sėkmingos prezentacijos dėsniai.
Kaip paruošti ir naudoti vaizdines priemones?
Vaizdinių priemonių klasifikacija.
Vadovavimas pristatymui.

Auditorijos valdymas – viešo kalbėjimo menas!

Viešo kalbėjimo baimės mažinimo metodai.
Kaip pasiruošti viešai kalbai, kad ji būtų įspūdinga?
Pasisakymo struktūra, skaidrių ruošimas.
Bendravimo procesas. Verbalinis bendravimas.
Balso galimybės ir jo valdymas viešo kalbėjimo metu.
Suvokimo kanalai: vizualinis; audialinis; kinestetinis.
Kūno kalba bendraujant su auditorija.
Kaip valdyti pasitikėjimą savimi viešo kalbėjimo metu?
Mąstymo ir bendravimo klaidos.
Konfliktą skatinantys veiksmai.
Vadovavimas diskusijoms.
Suaugusių auditorijos ypatumai.
Pasipriešinimo formos ir jų įveikimas.
Provokuojantys klausytojų klausimai ir tinkama reakcija.
“Sunkūs/problematiški” dalyviai ir jų valdymas.

Kūno kalbos galia

Teritorijos ir zonos.
Asmeninė erdvė. Intymioji, asmeninė, draugiška ir viešoji zonos.
Elgsena skirtingose zonose. Barjerai. Kaip saugiai pažeisti kitų zoną?
Plaštakų ir rankų gestai.
Sąmoningas manipuliavimas plaštakomis siekiant nuslėpti tiesą.
Plaštakų gestai. Rankų paspaudimų stiliai.
Veidas. Veido lytėjimas rankomis – sukčiavimas, abejonė, melas ar …?
Rankų ir kojų barjerai. Sunertų rankų gestai. Užslėpti kojų barjerai;
„Atsivėrimo“ procedūra. Akių signalai. Kitos gestų rūšys.

Klientų aptarnavimo kokybės gerinimas

Palankaus savo ir įmonės įvaizdžio formavimas.
Būtinos profesionalaus darbuotojo savybės ir nuostatos.
Lūkestis – realybė. Reputacija – pasitenkinimas.
Kas yra klientų pasitenkinimas? Profesionalumas be pasiteisinimų.
Skirtingas suvokimas – susikalbėjimo sunkumai.
Komunikacija skirtingais būdais.
Bendravimas, atsižvelgiant į skirtingus klientus.
Informacija ir geras aptarnavimas – ar egzistuoja ryšys?
Komunikacijos ypatumai.
Efektyvumas bendraujant su klientais.
Kaip geriau pažinti kiekvieną klientą?
Klientų elgesio stiliaus atpažinimas ir prisitaikymas prie jo.
Vartojamų žodžių įtaka pašnekovui.
Emocinis intelektas klientų aptarnavime.
Kokį įspūdį paliksime klientams?

Darbo su „sunkiais“ klientais ir pretenzijų valdymo ypatumai

Bendravimas ir individualūs skirtumai.
Skirtingi klientai – skirtingas bendravimas.
Kas yra „sunkus“ klientas? Klientų tipai.
„Sunkaus“ kliento nauda įmonei ir darbuotojui.
Bendravimas su „sunkiais“ klientais.
Pretenzijos, kritika, manipuliavimas – kaip elgtis?
Efektyvus konflikto eigos kontroliavimas bei kliento prieštaravimų suvaldymas.
Užsikirtusios plokštelės technika.
Savo pozicijos išlaikymas ir tinkamas „Ne” pasakymas.
Konkrečių darbinių situacijų analizė bei sprendimas.
Efektyvus kliento skundo telefonu valdymas.
Konstruktyvus kaltinimo situacijų valdymas.
Klientų reakcijos ir netinkami darbuotojo veiksmai.
Darbuotojo elgesys suklydus.
Kaip „atsigauti“ po sunkaus kliento?
Situacijos vertinimo įtaka darbuotojo elgesiui.
Pozityvus mąstymas.

Sėkmingos derybos ir argumentavimo menas

Pasiruošimas deryboms.
Pradinės informacijos rinkimas ir analizavimas.
Derybų tikslų apibrėžimas.
Pozicinės ir interesų derybos.
Sėkmingų derybų schema.
Derybų etapai.
Elgesio strategijos derybų metu.
Derybų įžanga.
Kūno kalbos reikšmė.
Prisiderinimas prie partnerio elgesio stiliaus.
Komunikacija derėjimosi procese.
Argumentų ir kontrargumentų parinkimo būdai.
Barjerai, trukdantys susitarti.
Oponento prieštaravimų valdymas.
Atsakymų į prieštaravimus technikos.
Derybų pabaiga.
Elgesys nepasisekus deryboms.
Derybų rezultatų analizavimas.

Sėkmingi pardavimai telefonu: kliento „ne“ paverskite „taip“

Tinkamo bendravimo ypatumai telefonu.
Pokalbio telefonu struktūra.
9 taisyklės bendraujant telefonu.
Šešios klasikinės bendravimo telefonu klaidos.
Sėkmingas bendravimas ir pozityvumas.
5 įgūdžiai, kurių prireiks, dirbant telefonu.
Pasiruošimas skambučiui.
Balso valdymas.
Aktyvaus klausymosi svarba.
Kūno kalba bendraujant telefonu? Taip!
21 būdas įtikinti klientą.
Jūsų žinutės suvokimas – kaip jį formuoti?
Pirkimo – pardavimo procesas telefonu.
Pagrindiniai įtikinėjimo principai ir taisyklės.
Ar reikia užrašų, jei klientas jų nemato?
Praktiniai efektyvių pardavimų telefonu patarimai.
Asmeninio tobulėjimo planas.
Kaip darėme iki šiol? Ką keisime dabar?

Efektyvių susirinkimų planavimas ir vedimas

Susirinkimai: kodėl mes juos turime?
Klausimas - susirinkti ar nesusirinkti?
5 blogos susirinkimo priežastys. Kas nutinka ir kodėl?
Susirinkimai: praktika vs teorija.
Lūkesčiai ir atsakomybė. Numatoma santykių sąveika.
Jūsų tikslai susirinkime.
Efektyvių susirinkimų planavimas.
Posėdžio darbotvarkė? Protokolas? Kokios minutės?
Maksimalių rezultatų pasiekimas per trumpiausią laiką.
Kas, kada, kur, kaip, kodėl?
Aktyvus bendravimas: patarimai ir metodai planuojant susirinkimus.
Kas yra konfliktas susirinkime? 3 konflikto požymiai.
Žmogiškasis elementas. Pradėti laiku, susidoroti su vėlavimu ir pertraukimais.
Kova su neigiamu elgesiu ir pozityvaus elgesio skatinimas.
Verbalinis ir neverbalinis bendravimas.

Emocinio intelekto svarba asmenybei ir organizacijai

Emocinis intelektas ir asmenybė.
Kas yra emocijos? Emocijų svarba.
Emocinio intelekto samprata.
Emocinį intelektą sudarantys veiksniai.
Koks yra jūsų emocinis intelektas?
Žemo ir aukšto emocinio intelekto pasekmės.
Emocinis intelektas darbe.
Kodėl svarbu mokėti atpažinti emocijas?
Pasitikėjimo savimi svarba.
Sugebėjimas valdyti neigiamas emocijas ir pyktį.
Sugebėjimas daryti įtaką.
Emocinis intelektas organizacijoje.
Emocijos ir sprendimų priėmimas.
Emocijos ir pokyčiai organizacijoje.
Emocinės traumos darbe: stresas, agresyvus elgesys, etatų mažinimas.
Emocinio intelekto vystymas.
Ar galima ugdyti savo emocinį intelektą?
Asmeninės patirties įtaka emociniam intelektui.
Pagrindiniai emocinio intelekto vystymo būdai.

Psichologinis klimatas darbe: naujas požiūris į darbo organizavimą

Organizacinės kultūros samprata.
Organizacinio klimato samprata.
Kultūros ir klimato sąsajos.
Pagrindiniai organizacinio ir psichologinio klimato skirtumai.
Pagrindiniai psichologinio klimato aspektai.
Psichologinį klimatą įtakojantys veiksniai.
Vadovavimo stiliaus įtaka psichologiniam klimatui.
Ką lemia vadovavimo stilius?;
Pagrindinių vadovavimo stilių apžvalga ir aptarimas.
Komunikacija ir kontrolė organizacijoje.
Darbuotojų pasitenkinimas darbu.
Pagrindiniai pasitenkinimą darbu didinantys veiksniai.
Psichologinio klimato ir pasitenkinimo darbu sąsajos.
Darbuotojų motyvacija.
Kiek ir kaip psichologinis klimatas darbe įtakoja motyvaciją?
Pagrindinės motyvavimo priemonės.
Konfliktai organizacijoje ir psichologinis klimatas.
Pagrindinės konfliktų priežastys.
Konfliktų įtaka organizacijos klimatui.

Pokyčių organizacijoje valdymas

Pokyčiai organizacijoje.
Pokyčių psichologiniai aspektai.
Komforto zona. Pokyčių baimė.
Pasipriešinimo pokyčiams įveikos strategijos.
Pokyčių charakteristikos. Pokyčių valdymo principai.
20-60-20 taisyklė.
Pokyčių charakteristikų organizacijoje įvertinimas.
Pokyčių valdymo etapai. Informavimas.
Organizacijos veiklos analizė.
Sprendimų paieška ir įgyvendinimas;
Darbas su pokyčių rezultatais.
Rezultatų prognozavimas, matavimas ir apibendrinimas.
Pokyčių komunikavimo planas.
Parama ir motyvacijos skatinimas.

Organizacinė kultūra

Organizacijos kultūros samprata, tipai ir modeliai.
Organizacijos kultūros lygiai ir struktūra.
Stiprios organizacinės kultūros bruožai ir jos kūrimo bei formavimo procesas.
Organizacijos vertybės.
Organizacijos kultūros svarba ir įtaka didinant darbuotojų lojalumą, sutelktumą ir darbo efektyvumą.
Vertybių, procesų, taisyklių ir išorinės organizacinės kultūros sąryšis.
Bendradarbiavimas, siekiant tikslų.
Organizacijos ir darbuotojų tikslų derinimas.
Organizacijos tradicijos kaip motyvavimo priemonė.
Efektyvaus bendravimo ryšys su organizacijos klimatu.
Dvasinis kapitalas – organizacinio ir kultūrinio tvarumo vizija.
Ketinimų silpimo dėsnis – kaip gerus ketinimus paversti organizacijos stiprybėmis.

Organizacinė psichologija ir emocinio intelekto svarba darbe

Organizacinė psichologija - asmenybė organizacijoje.
Savęs, kaip komandos nario, pažinimas.
Socialinis suvokimas.
Schemos, stereotipai ir atribucijos.
Tarpasmeninė komunikacija organizacijoje.
Komunikacijos procesas ir metodai.
Pagrindiniai bendravimo įgūdžiai: klausymasis, klausinėjimas, aiškinimas.
Nežodinio bendravimo elementai (veido išraiška, žvilgsnis, gestai, poza).
Emocinis intelektas darbe.
Emocinio intelekto lavinimo nauda.
Emocinė kompetencija ir asmenybės augimas.
Empatija sau ir kitiems.
Kaip nugalėti bendravimo kliūtis?
Sudėtingos bendravimo situacijos.
Klausimai, padedantys valdyti emocijas.

Efektyviai dirbančios komandos formavimas

Kas esame šiandien – darbo grupė ar komanda?
Komandinio darbo paradoksas.
Komandos samprata ir formavimo pakopos.
Bendradarbiavimo svarba komandoje.
Neefektyvios komandos bruožai.
Gynybinės reakcijos ir komandinis darbas.
Asmenybės atsakomybės ugdymas komandoje.
Komandos narių suderinamumas.
Sėkmingas komandos narių derinys.
Kiekvieno nario įsitraukimas, atsakomybė, indėlis į bendrus rezultatus.
Komandos darbo gerinimo priemonės.
Efektyvios komunikacijos ugdymas.
Vadovavimas komandoms.
Komandos lyderio uždaviniai.
Kaip išsiugdyti komandos lyderio įgūdžius.
Savavaldžios ir sau vadovaujančios komandos.

Komandinis darbas ir motyvacija

Kodėl aš dirbu šioje organizacijoje?
Organizacinė psichologija - asmenybė organizacijoje.
Savęs, kaip komandos nario, pažinimas.
Kas esame šiandien – darbo grupė ar komanda?
Efektyvios ir neefektyvios komandos bruožai.
Efektyvios komunikacijos ugdymas ir kliūtys komunikacijos procese.
Bendradarbiavimo svarba komandoje.
Asmeninės atsakomybės ugdymas, saviveiksmingumo didinimas, dalinimasis gerąja darbo patirtimi.
Veiksniai, susiję su komandos efektyvumu.
Komandos darbą žlugdantys veiksniai ir kaip jų išvengti.
Formuojantys veiksniai bei jų pritaikymas veikloje.

Nuo asmenybės prie komandos

Asmenybė ir motyvacija – asmenybės savybių pažinimas.
Asmeniniai iššūkiai ir tikslai.
Pasitikėjimo savimi svarba.
Komandos vizija ir dalyvavimas joje.
Asmeninis indėlis komandiniame darbe.
Sudarymas galimybių kitų aktyviai veiklai.
Komforto zonos ribų plėtimas, sprendžiant problemas ir ugdant kūrybinį mąstymą.
Laiko planavimo psichologija.
Strateginis vizijos numatymas.
Tikslų pasiekimo formulė.
Motyvuojantis klimatas organizacijoje.
Asmeniniai, komandos, organizacijos poreikiai ir tikslai.
Kas Jus ir Jūsų pavaldinius motyvuoja stipriausiai?
Savimotyvacija ilgalaikėje veikloje.
Baimės įveikimas.

Asmeninis efektyvumas ir atsakomybės už rezultatą didinimas

Efektyvaus žmogaus elgsena.
Asmeninio efektyvumo potencialas.
Asmeniniai, komandos, organizacijos poreikiai ir tikslai.
Asmeninių prioritetų nustatymas.
Tikslų užsibrėžimas ir naudos suvokimas.
Norų ir galimybių suderinimas.
Asmeninis efektyvumas.
Darbo efektyvumo didinimo metodai.
Efektyvaus darbo samprata.
Emocinis intelektas ir efektyvumas darbe.
Darbo efektyvumą mažinantys veiksniai.
Asmeninės atsakomybės ugdymas komandoje.
Komandos narių suderinamumas.
Sėkmingas komandos narių derinys.
Asmeninio darbo tobulinimas.
Ką darysime kitaip, kad dirbtume efektyviau ir jaustumės geriau?

Asmeninės motyvacijos ir produktyvumo kėlimas

Produktyvumo koncepcija.
Kaip pakeisti savo mąstymą ir priversti smegenis dirbti?
Japonijoje naudojami produktyvumo tobulinimo metodai.
Prokrastinacija – ar galima ją įveikti?
Geriausi įrankiai, skirti asmeniniam produktyvumui.
Motyvacija ir produktyvumas.
Sėkmingų ir motyvuotų žmonių įpročiai.
Veiksmų planas, skatinantis asmeninę ir komandos motyvaciją bei produktyvumą.
Emocinės pusiausvyros atgavimas po bendravimo su sudėtingomis asmenybėmis.
Situacijos vertinimo įtaka darbuotojo elgesiui.
Pozityvus mąstymas.

Motyvacija: darbo našumas ir vidinis komfortas

Motyvacijos rūšys: vidinė ir išorinė motyvacija.
Darbams mus įkvepia vidinė ar išorinė motyvacija?
Motyvacijos didėjimas – nuo ko šis veiksnys priklauso?
Mano motyvacija yra...
Kas “nužudo” motyvaciją: aplinka ar mes?
Įgūdžiai, kurių prireiks savimotyvacijos ugdymui.
Sąmoningumas savimotyvacijos procese.
Demotyvatoriai darbo aplinkoje.
Kaip elgtis su žemos motyvacijos asmenimis?
Motyvacija ir produktyvumas bei darbo našumas.
Sėkmingų ir motyvuotų žmonių įpročiai.
Veiksmų planas, skatinantis asmeninę ir komandos motyvaciją bei produktyvumą.
Asmeninio efektyvumo didinimo metodai, atsiliepiantys darbo našumui.
Vidinis komfortas darbe – kaip jį susikurti?

Projekto valdymo pagrindai

Pagrindinės sąvokos.
Kada kalbama apie projektą?
Kas yra projektų valdymas?
Projektų gyvavimo fazės;
Projektų tipai; Projektų rizika.
Projekto valdymo procesai:
Projekto inicijavimas;
Projekto tikslų nustatymas;
Projekto planavimas;
Projekto kontrolė ir užbaigimas.
Žmogiškasis projektų valdymo aspektas:
Projekto suinteresuotųjų šalių valdymas;
Projekto vadovas; Projekto komanda.
Projekto informacijos valdymas.

Emocinės būsenos valdymas krizės metu

Kaip galite padėti sau?
Atpažinimas, faktinis įvertinimas, minčių įvertinimas.
Asmeninės įtampos valdymas sudėtingose situacijose.
Stresas, nerimas ir jų valdymas.
Dienos organizavimas, dirbant namuose.
Darbas, kai namuose yra vaikų.
Paprasta meditacija. Ką gali taikyti kiekvienas?
Kokia meditacijos nauda?
Stresą sukeliančių minčių identifikavimas ir valdymas.

Streso ir emocijų valdymas

Stresas. Streso valdymas kritinėse situacijose.
Streso poveikis fizinei ir psichinei sveikatai bei veiklos efektyvumui.
Jūsų stresoriai – kaip juos suvaldyti?
Greiti asmeninės įtampos atpažinimo, mažinimo, valdymo būdai.
Stresas ir gyvenimo stilius.
Negatyvios, jus žlugdančios mintys – kaip jas pakeisti?
4 stresorių pakeitimo lygiai.
Paprasta meditacija. Ką gali taikyti kiekvienas?
Baimės: atpažinimas, faktinis įvertinimas, minčių įvertinimas.
Stresas, nerimas ir jų valdymas.
Mintys ir stresas. Stresą sukeliančių minčių identifikavimas ir valdymas.
Baimės: atpažinimas, faktinis įvertinimas, minčių įvertinimas.
Stresas, nerimas ir jų valdymas.
Mintys ir stresas. Stresą sukeliančių minčių identifikavimas ir valdymas.

Sveika gyvensena

Sveikatą lemiantys faktoriai.
Sveikos gyvensenos principai.
Kaip paveikti, pakeisti savo mąstymą?
Koks turėtų būti požiūris į maistą ir fizinę veiklą, norint būti sveikam?
Kodėl sunku pakeisti mitybą neturint valios?
Kokie principai galioja siekiant sveikai maitintis ir užsiimant fizine veikla?
Kokį vaidmenį, kalbant apie sveiką gyvenseną, vaidina valia?
Kas gali motyvuoti sveikai gyventi?