Personalo vertinimas

Kandidatų vertinimą atliekame atrinkdami darbuotojus, taip pat užsakovų pageidavimu atliekame darbuotojų vertinimą. Jis padės nustatyti silpnąsias ir stipriąsias darbuotojų puses, leis prognozuoti darbuotojų profesines perspektyvas, planuoti karjerą, pagerinti valdymo efektyvumą.

Kandidatai ir darbuotojai vertinami atliekant asmenybės bruožų, motyvacijos, bendrųjų gebėjimų, dėmesio, kruopštumo, atminties ir kitus tyrimus. Asmens profesinė perspektyva ir galimybės įvertinamos tiriant intelektą ir jo struktūrą, vadovavimo stilių, motyvaciją, konfliktų sprendimo stilių.

Asmenybės bruožų vertinimas.

Įvertinamas asmenybės tinkamumas vykdyti darbo funkcijas, įvardijami ryškiausi asmenybės bruožai, pateikiamos motyvavimo ypatumų rekomendacijos vadovui.

Asmenybės bruožai įvertinami pagal šiuos rodiklius: dominavimą ir priklausomybę, atsakingumą, sugebėjimą įgyti ir išlaikyti statusą, patikimumą (lojalumą), tipiškumą, savijautą (darbingumo lygį), toleranciją, sugebėjimą prisitaikyti (lankstumą), savarankiškumą, intelekto panaudojimo efektyvumą, psichologinę orientaciją (praktinę - teorinę), moteriškus ir vyriškus bruožus asmenybėje, socialinių normų laikymąsi (kritikavimą-kvestionavimą), eksternalumą - internalumą, nerimo lygį, draugiškumą, visuomeniškumą, saviakceptaciją (pasitenkinimą savimi), nepriklausomybę (pavaldumą), empatiją (sugebėjimą pajausti ir suprasti kitų žmonių elgesį ir motyvus), socialinį brandumą, savikontrolę, motyvacijos lygį darbui, ir kt.

Bendrųjų gebėjimų ir intelekto struktūros vertinimas.

Įvertinami bendrieji sugebėjimai vykdyti darbo funkcijas, nustatomi vyraujantys protiniai sugebėjimai. Užduočių atlikimo metu išryškėja sprendimų strategija, darbo kruopštumas, nuoseklumas, darbo klaidų kiekis ir jų taisymo būdai, emocinės reakcijos.

Įvertinamas bendras intelekto lygis, sugebėjimų kryptingumas, analitiniai, praktiniai, planavimo, detalizavimo, verbaliniai (žodinių operacijų), matematiniai sugebėjimai, atmintis ir dėmesingumas.

Motyvacijos ir vertybių sistemos tyrimas; veiklos strategijų tyrimas

(atliekamas kalbos turinio analizės ir projekcinių metodikų pagalba)

Įvertinami faktoriai, motyvuojantys žmogų darbui, nustatomas optimaliausias konkrečiam darbuotojui motyvuojančių faktorių derinys, tame tarpe darbo pavedimų ir instruktavimo stilius, atsakomybės zonų paskirstymas, vaidmuo grupėje, skatinimo būdai.

Įvertinamos taip pat šios asmens savybės:

  • Siekimas – vengimas („vengiantys“ žmonės orientuoti į klaidų ir/arba negatyvo paiešką, sėkmingi kontroliuojančiame darbe, linkę tikrinti, vengia rizikos, dažnai turi bendravimo sunkumų. Vengimas nepriimtinas klientų aptarnavime ir besikeičiančioje aplinkoje);
  • Referencijos tipas (nurodo nuosavos ir išorinės nuomonės poveikį sprendimo priėmimui ir savęs vertinimui. Vidinė referencija reiškia, kad žmogui daug reiškia nuosavas situacijos vertinimas, pasitenkinimas padarytu darbu nepriklausomai nuo išorinio pripažinimo, galimybė turėti savo nuomonę, įtakoti situaciją, pačiam pasirinkti ir priimti sprendimus. Išorinė referencija sąlygoja didelę išorinio pripažinimo, įvertinimo, pagyrimo, taip pat pripažinimo viešumo reikšmę);
  • Procesas – rezultatas (Orientacija į rezultatą pranašesnė tiesioginių pardavimų srityje, žmonėms, įtakojantiems įmonės finansinį efektyvumą, visos pareigybėms, susijusioms su sudėtingų ir konfliktinių situacijų sprendimu. Sekretorės darbas suponuoja procesus ir procedūras, jam tiks žmonės, orientuoti į procesus, motyvuoti stabilumu ir sklandžiu gyvenimo ritmu);
  • Procedūros – galimybės (Galimybių žmonės orientuoti į naujų sprendimų paiešką, nepasikartojančius veiksmus arba galimybę tipiškoms problemoms pritaikyti naujus sprendimo būdus. Procedūrų žmonės noriai naudoja įprastus darbinių ir socialinių problemų sprendimo būdus);
  • Turinys – aplinka (Aplinkos svarba sąlygoja bendravimo polinkį, „žmogiškojo faktoriaus“ pirmenybę. „Turinio“ žmogus maloniau dirba su skaičiais, dokumentais ir technika);
  • Vienišius –– komandos žaidėjas – vadovas („Vienišius“ pasirenka atskirą darbo barą, kur galima išskirti ir įvertinti individualų rezultatą. „Komandos žaidėjas“ visus pagrindinius veiksmus ir sprendimus suvokia kaip komandos veiksmų rezultatą. „Vadovas“ – tai žmogus, pasirengęs valdyti kitus žmones ir jau matantis save tai darant).

Dėmesio, kruopštumo ir atminties tyrimas.

Įvertinamas sugebėjimas susikaupti ir koncentruoti dėmesį.

Įvertinami šie rodikliai: sugebėjimas susikaupti, psichinės veiklos tempas, darbingumo lygis, sugebėjimas išlaikyti dėmesį ir atmintis.