Organizacijos klimato tyrimas

Psichologinis organizacijos klimatas yra apibrėžiamas kaip visuma psichologinių sąlygų, įtakojančių efektyvią grupinę veiklą, produktyvumą, asmenybės raidą, darbuotojų gyvenimo kokybę ir kt. Sveikas organizacijos klimatas veikia kaip daugelio nepageidaujamų reiškinių – darbuotojų konfliktų, nelojalumo, išėjimo iš darbo – prevencinis faktorius. Įmonėse, kur vyrauja geras klimatas, atlyginimas nėra pagrindinis pasitenkinimo darbu veiksnys. Tam, kad investicija į darbuotojų mokymus, ugdant jų profesionalumą, būtų produktyvi, svarbu išsiaiškinti, kaip darbuotojas pats vertina savo darbą, kolegas, jam vadovaujančius asmenis, perspektyvas Jūsų įmonėje ir pan. Paprastai organizacijos klimato tyrimas yra atliekamas specialiai sukurtais klausimynais, kurie yra sudaromi atsižvelgiant į tokio tyrimo tikslus, įmonės specifiką bei poreikius, užsakovo pageidavimus ir kitus aspektus, detaliai aptariamus su įmonės vadovu ar kitu organizacijos asmeniu. Kartais vertinga pravesti ir pokalbius su darbuotojais, siekiant giliau išanalizuoti atskiras psichologinio klimato dalis.

APKLAUSOS PROCESAS

Pirmasis etapas – poreikių išsiaiškinimas, tikslų nustatymas, pirminės anketos parengimas. 
Antrasis etapas – anketos koregavimas, apklausos vykdymas.
Trečiasis etapas – anketos duomenų analizė, apdorojimas ir ataskaitos paruošimas. 
Ketvirtasis etapas – apklausos ataskaitos pristatymas direktoriui (ar / ir kitiems asmenims).

NUMATOMOS KLAUSIMŲ GRUPĖS

 • Kaip darbuotojas apskritai vertina savo darbą;
 • Atskirų darbo aspektų vertinimas:
  • darbo krūvis;
  • darbo valandos;
  • atsakomybė už komandos darbą;
 • Santykių su komandos nariais vertinimas:▫ darbo pobūdis;
  • santykiai su vadovais;
  • santykiai su kolegomis;
  • santykiai su pavaldiniais.
 • Vadovavimo jiems vertinimas; 
 • Streso lygio jų darbe vertinimas; 
 • Perspektyvų darbe vertinimas.

Tai preliminarūs klausimai. Juos galime koreguoti pagal poreikius.