Justina Kiudytė

Vilniaus universiteto psichologijos bakalaurė ir sveikatos psichologijos magistrė, Geštalto krypties psichoterapijos praktikė, Lietuvos psichotraumatologijos asociacijos narė, baigusi dailės terapijos kursus pagal metodiką R.A.K.T.A.S. Mokymų vedimo patirtis lietuvių ir anglų kalbomis įvairiomis temomis nuo 2015 metų. Teikia psichologines konsultacijas, veda psichologines grupes bei mokymus. Mokymuose daug dėmesio skiria situacijų analizei, praktiniams pavyzdžiams. Kuria ugdymosi programas pagal organizacijų poreikį bei veda mokymus komandinio darbo temomis, streso, emocijų valdymo, asmeninio efektyvumo, tarpasmeninių santykių ir motyvacijos, bendravimo, dalykinių ir asmeninių kompetencijų stiprinimo, problemų sprendimo ir kt. temomis. Nuolat kelia savo kvalifikaciją, dalyvaudama įvairiuose mokymuose ir seminaruose.

Pagrindinės mokymų temos:
„Klientų aptarnavimo psichologiniai aspektai“,
Konfliktai ir jų valdymas“,
Įtampa ir stresas darbe”,
“Darbuotojų motyvavimas ir skatinimas”,
„Sėkmingas darbas komandoje“,
„Nuo asmenybės prie komandos“,
“Bendravimo psichologija ir vidinė komunikacija” ir kt.

Yra pravedusi įvairių mokymų: paskaitų, seminarų, treniruočių, komandos formavimo užsiėmimų.