Gintarė Radvinskienė

Psichologijos bakalaurė ir  magistrė (2003-2011), nuo 2007 metų dirbanti klientų ir personalo konsultavime, turinti praktinę patirtį mokymuose, intervizijų moderavime, išvykų, saviugdos, terapinių renginių organizavime. Mėgstamiausios mokymų temos susijusios su emocinės įtampos įveika ir valdymu, vidinių ir tarpasmeninių konfliktų sprendimu, motyvacijos didinimu bei darbo našumo kėlimu, sėkmingu bendravimu ir bendradarbiavimu, kūrybiškumo bei sąmoningumo ugdymu, asmenybės tobulinimu, laiko planavimu  ir kt. Taiko aktyvaus mokymosi metodiką, kuri padeda greičiau susieti teoriją ir praktiką. Naudoja metaforinių-asociatyvinių kortelių metodikas, mindfulness, regresinės terapijos bei Sedonos (emocijų paleidimo) praktikas. Nuolat tobulina savo kompetencijas dalyvaudama įvairiuose mokymuose ir seminaruose.  Seminarų dalyviai vertina Gintarės gebėjimą palaikyti nuoširdų bendravimą bei jaukaus emocinio klimato sukūrimą grupėje.

Pagrindinės mokymų ir konsultavimo temos:

Laiko planavimas ir darbo organizavimas;
Psichologinio klimato darbe gerinimas;
Žmogiškųjų išteklių valdymas;
Personalo valdymas ir motyvavimas;
Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas;
Motyvacija: darbo našumas ir vidinis komfortas;
Bendravimo psichologija – kelias į sėkmę;
Bendravimo kultūra ir veiksminga vidinė komunikacija;
Klientų aptarnavimo kokybės gerinimas;
Darbo su "sunkiais" klientais ir pretenzijų valdymo ypatumai;
Sėkmės formulė - asmenybė ir motyvacija;
ir kt.