Veronika Toleikė

Teisės psichologė, Lietuvos psichologų sąjungos narė. Šiuo metu studijuojanti psichoterapijos studijas Vilniaus Geštalt institute. Kalėjimų departamento Mokymo centre dėsto pataisos pareigūnams psichologinio pasirengimo kursus, organizuoja intervizijas pataisos įstaigose dirbantiems psichologams, veda kvalifikacijos tobulinimo mokymus Bausmių vykdymo sistemos darbuotojams. Savanoriauja "Krizių įveikimo centre", teikia psichologines konsultacijas, veda psichologines grupes bei mokymus.

Pagrindinės mokymų temos:

- Psichologinės krizės ir jų įveikimas;

- Motyvacijos aspektai ir darbuotojų motyvavimo ypatumai;

- Emocijų atpažinimas ir konfliktų valdymas;

- Perdegimo sindromas ir jo prevencija;

- Interviu metodo taikymas;

- Įstaigos mikroklimatas: teigiamą mikroklimatą skatinantys veiksniai.

 

Nuolat tobulina savo kompetencijas dalyvaudama įvairiuose mokymuose.