Veronika Toleikė

Teisės psichologė, Lietuvos psichologų sąjungos narė. Šiuo metu studijuojanti psichoterapijos studijas Vilniaus Geštalt institute, kur įgis psichoterapeuto kvalifikaciją. Lektorė, mokymų trenerė, suaugusiųjų mokymo programų sudarytoja, turinti didelę praktinę patirtį mokymuose bei konsultavime.  Mokymo centre dėsto  pataisos pareigūnams psichologinio pasirengimo kursus, organizuoja intervizijas psichologams, veda kvalifikacijos tobulinimo mokymus. Savanoriauja "Krizių įveikimo centre", teikia psichologines konsultacijas, veda psichologines grupes bei mokymus. 

 

Pagrindinės mokymų  temos: 

- Motyvacijos aspektai ir darbuotojų motyvavimo ypatumai;

- Sėkmingas darbas komandoje;

- Emocijų atpažinimas ir konfliktų valdymas;

- Perdegimo sindromas ir jo prevencija;

- Organizacijos mikroklimatas:  teigiamą mikroklimatą skatinantys veiksniai;

- Personalo valdymas ir motyvavimas;

- Lyderystė;

- Psichologinės krizės ir jų įveikimas;