Sėkmingos derybos ir argumentavimo menas

Data: 
Ketvirtadienis, Spalis 17, 2019
Vieta: 
Vilnius
Kaina: 
129 EUR

„Sumanus derybininkas turi turėti šias dvi savybes: sugebėti šnekėti apie orą tiek laiko, kiek reikia  ir patylėti tiek, kiek reikia.“ Keld Jensen

Mokymų programa skirta: darbuotojams, kurių darbinė veikla susijusi su pardavimais, kur derybinės žinios ir įgūdžiai neišvengiamai turi didžiausią įtaką sėkmingam rezultatui bei verslo plėtrai.

Mokymų tikslas: Darbuotojams, susiduriantiems savo darbinėje veikloje su derybinių situacijų keliamais sunkumais, suteikti praktinių ir teorinių žinių, kurios vestų prie produktyvaus susitarimo ir tolimesnio bendradarbiavimo. Išmokyti tinkamai argumentuoti savo pasiūlymą ar poziciją, pasinaudoti įvairiomis kainos pateikimo ir nuolaidos gudrybėmis. Suteikti žinių, kaip elgtis sudėtingose emocinėse situacijose, kada iškyla netikėtas pasipriešinimas. Pristatyti kaip elgtis nepasisekus deryboms, kaip išeiti iš nemalonios situacijos, neprarandant partnerystės ryšių.

Mokymų metodai: Mokymų metu apie 30-40 procentų viso darbo laiko skiriama teorinei daliai, kita 60-70 procentų – praktinėms užduotims.

  • Individualios ir grupinės praktinės užduotys bei pratimai;
  •  Atliktų užduočių analizė, diskusijos.
  • Videotreniruotė.

 

PAGRINDINĖS TEMOS:

Pasiruošimas deryboms;
Pradinės informacijos rinkimas ir analizavimas.
Derybų tikslų apibrėžimas.
Pozicinės ir interesų derybos.
Sėkmingų derybų schema.
Derybų etapai.
Elgesio strategijos derybų metu.
Argumentų ir kontrargumentų parinkimo būdai.
Praktinės užduotys.
 

Derybų įžanga.
Kūno kalbos reikšmė.
Prisiderinimas prie partnerio elgesio stiliaus.
Komunikacija derėjimosi procese.
Įrodymas, argumentavimas, įtikinimas derybose.
Praktinės užduotys.

Barjerai, trukdantys susitarti.
Oponento prieštaravimų valdymas.
Prieštaravimų tipai.
Atsakymų į prieštaravimus technikos.
Partnerio prieštaravimų analizė.
Praktinės užduotys.

Derybų pabaiga.
Elgesys nepasisekus deryboms.
Derybų rezultatų analizavimas.
Asmeninių reakcijų suvaldymas.
„Greiti“ savikontrolės būdai.
Mokymų aptarimas ir apibendrinimas.