Laiko planavimas ir darbo organizavimas

Data: 
Ketvirtadienis, Vasaris 13, 2020
Vieta: 
Vilnius
Kaina: 
139 EUR

„Mes visad turėsime pakankamai laiko, jei naudosime jį teisingai“. Johanas Volfgangas Goethe

Mokymų tikslas: Supažindinti dalyvius su pagrindiniais laiko planavimo principais; Lavinti savianalizės, tikslų kėlimo, prioritetų skirstymo įgūdžius; Išmokyti atpažinti „laiko vagis“ ir supažindinti su jų įveikos metodais; Aptarti užduočių, reikalingų tikslui pasiekti, vertinimo metodus; Supažindinti su sėkmingo delegavimo principais; Suteikti žinių kaip tinkamai dalintis ir keistis informacija.

Mokymų metodai: Mokymų metu apie 30-40 procentų viso darbo laiko skiriama teorinei daliai, kita 60-70 procentų – praktinėms užduotims.

PAGRINDINĖS TEMOS:

Laiko valdymo samprata ir svarba

10 laiko valdymo principų.
Kaip suprasti, kad kilo su laiku sietinų problemų?

Laiko vertė

Elgesio modeliai, kurių būtina vengti.

Kur dingsta mūsų laikas?

Asmeninio laiko auditas: kaip efektyviai išnaudoti turimą darbo savaitės laiko biudžetą?

Nuo misijos ir tikslų iki asmeninio poreikio geriau planuoti savo laiką.

Dalykai, kuriems laiko visuomet užtenka...

Laiko „vagys“ ir rekomendacijos, kaip su jais tvarkytis

Protingas darbo krūvio ir krypčių pasirinkimas.
Laiko vagys.

Kaip nusistatyti prioritetus ir geriau planuoti savo darbą 

Prioritetų išskyrimas ir savo darbo organizavimas.
Kaip atrasti laiko neplanuotiems darbams

Darbų atlikimo matrica: A4 sistema (Atmesk, Atidėk, Atiduok, Atlik)
Darbo laiko planavimas, delegavimas ir kontrolė.

Kodėl nepavyksta atlikti darbų laiku?
Netikėtumų prevencija.
Delegavimo principai.
Atsakomybės delegavimo problema.
Dalinimasis ir keitimasis informacija.

Kaip atrasti balansą tarp darbo ir poilsio?

Spaudžiantys terminai ir asmeninės įtampos valdymas.