Personalo valdymas ir motyvavimas

Data: 
Penktadienis, Gruodis 11, 2020
Vieta: 
Vilnius
Kaina: 
139 EUR

“Pasiekti dalykai netrukdo siekti dar nepasiektų”. D. Kleinas

 

Mokymų programa skirta: įvairaus lygio vadovams, personalo specialistams.  

Mokymų tikslas: Suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kurie padėtų ugdyti vadovavimo, problemų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo įgūdžius. Supažindinti su vadovavimo stilių įvairove, darbuotojų motyvacijos ir pasitenkinimo darbu metodais.

Mokymų metodai: Mokymo seminaro metu apie 30-40 procentų viso darbo laiko skiriama teorinei daliai, kita 60-70 procentų – praktinėms užduotims (grupinėms bei individualioms), diskusijoms.

Lektorė: psichologė Agnė Jaselskienė.

 

PROGRAMA

9.00 – 10.30

Programos įvadas.

Darbuotojų valdymas ir racionalus darbo resursų panaudojimas.

Efektyvus darbo planavimas ir organizavimas.

Dalinimasis informacija: komunikacijos kliūtys ir jų įveikimo būdai.

Aiškus užduočių ir atsakomybės paskirstymas darbuotojams.

Praktinės užduotys.

10.30 – 10.40

Kavos pertraukėlė

10.40 – 12.10

Darbuotojų veiklos organizavimas.

Pagrindiniai darnios komandos formavimo principai.

Darbuotojo lūkesčių ir įsipareigojimų nustatymas.

Praktinės užduotys.

12.10 – 13.00

Pietų pertrauka

13.00 – 14.30

Darbuotojų motyvavimo svarba ir pagrindiniai principai.

Motyvacijos rūšys: vidinė ir išorinė motyvacija.

Motyvacinės sistemos kūrimo pagrindai.

Skatinimo metodų pritaikymas konkrečiam darbuotojui.

Individualus ir komandos motyvavimas.

10 būdų padidinti darbuotojų motyvaciją.

Praktinės užduotys.

14.30 – 14.40

Kavos pertraukėlė

14.40 – 16.10

Demotyvatoriai darbo aplinkoje.

Kaip elgtis su žemos motyvacijos asmenimis?

Vadovas = lyderis = motyvatorius?

Mokymų aptarimas ir apibendrinimas. Grįžtamasis ryšys. 

Pažymėjimų įteikimas.