Personalo valdymas ir motyvavimas

Data: 
Ketvirtadienis, Gegužė 13, 2021
Vieta: 
Online
Kaina: 
109 EUR

“Pasiekti dalykai netrukdo siekti dar nepasiektų”. D. Kleinas

 

Mokymų programa skirta: įvairaus lygio vadovams, personalo specialistams.  

Mokymų tikslas: Suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kurie padėtų ugdyti vadovavimo, problemų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo įgūdžius. Supažindinti su vadovavimo stilių įvairove, darbuotojų motyvacijos ir pasitenkinimo darbu metodais.

Mokymų metodai: Mokymo seminaro metu apie 30-40 procentų viso darbo laiko skiriama teorinei daliai, kita 60-70 procentų – praktinėms užduotims (grupinėms bei individualioms), diskusijoms.

Lektorė: psichologė Agnė Jaselskienė.

PROGRAMA
 
9.00 – 10.30
Programos įvadas.
Darbuotojų valdymas ir racionalus darbo resursų panaudojimas.
Efektyvus darbo planavimas ir organizavimas.
Dalinimasis informacija: komunikacijos kliūtys ir jų įveikimo būdai.
Aiškus užduočių ir atsakomybės paskirstymas darbuotojams.
Praktinės užduotys.
10.30 – 10.45
Pertraukėlė
10.45 – 12.00
Darbuotojų veiklos organizavimas.
Pagrindiniai darnios komandos formavimo principai.
Darbuotojo lūkesčių ir įsipareigojimų nustatymas.
Darbuotojų motyvavimo svarba ir pagrindiniai principai.
Motyvacijos rūšys: vidinė ir išorinė motyvacija.
Motyvacinės sistemos kūrimo pagrindai.
Praktinės užduotys.
12.00 – 13.00
Pietūs
13.00 – 14.30
Skatinimo metodų pritaikymas konkrečiam darbuotojui.
Individualus ir komandos motyvavimas.
10 būdų padidinti darbuotojų motyvaciją.
Demotyvatoriai darbo aplinkoje.
Kaip elgtis su žemos motyvacijos asmenimis?
Vadovas = lyderis = motyvatorius?
Mokymų aptarimas ir apibendrinimas.