Personalo valdymas ir motyvavimas

Data: 
Ketvirtadienis, Gegužė 23, 2024
Vieta: 
Nuotoliniai
Kaina: 
109 EUR
Mokymų trukmė: 6 ak.val.
Mokymų laikas: 9.00-14.30
Mokymų vieta: zoom platforma.
Kiekvienas  dalyvis  gauna seminaro mokomąją medžiagą, dalyvio pažymėjimą.
 

Nė vienas žmogus netaps geru lyderiu, jei norės viską padaryti pats arba už viską gauti atlygį. Andrew Carnegie

 
 
 
Mokymų programa skirta įvairaus lygio vadovams, personalo specialistams.

Mokymų tikslas:  Suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kurie padėtų ugdyti vadovavimo, problemų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo įgūdžius. Supažindinti su vadovavimo stilių įvairove, darbuotojų motyvacijos ir pasitenkinimo darbu metodais.

 
Mokymų metodai: 
 
- Individualios ir grupinės praktinės užduotys;
- Atliktų užduočių analizė, diskusijos.
- Lektorės pranešimai.
- Klausimai – atsakymai.
 
Lektorė: psichologė Gintarė Radvinskienė. Psichologijos bakalaurė ir  magistrė, nuo 2007 metų dirbanti klientų ir personalo konsultavime, turinti praktinę patirtį mokymuose,  intervizijų moderavime, išvykų, saviugdos, terapinių renginių organizavime. Mėgstamiausios mokymų temos susijusios su emocinės įtampos įveika ir valdymu, vidinių ir tarpasmeninių konfliktų sprendimu, motyvacijos didinimu bei darbo našumo kėlimu, sėkmingu bendravimu ir bendradarbiavimu, kūrybiškumo bei sąmoningumo ugdymu, asmenybės tobulinumu ir kt. Taiko aktyvaus mokymosi metodiką, kuri padeda greičiau susieti teoriją ir praktiką, metaforinių-asociatyvinių kortelių metodikas, mindfulness, regresinės terapijos bei Sedonos (emocijų paleidimo) praktikas. Nuolat tobulina savo kompetencijas dalyvaudama įvairiuose mokymuose ir seminaruose.
 
PROGRAMA
9.00 – 10.30
Darbuotojų valdymas ir racionalus darbo resursų panaudojimas.
Efektyvus darbo planavimas ir organizavimas.
Dalinimasis informacija: komunikacijos kliūtys ir jų įveikimo būdai.
Užduočių delegavimas.
Aiškus užduočių ir atsakomybės paskirstymas darbuotojams.
Praktinės užduotys. Diskusijos.
 
10.30 – 10.40
Kavos pertraukėlė
10.40 – 12.10
Darbuotojų kontrolė.
Darbuotojų veiklos organizavimas.
Pagrindiniai darnios komandos formavimo principai.
Darbuotojo lūkesčių ir įsipareigojimų nustatymas.
Darbuotojų motyvacinės sistemos pagrindai
Motyvacijos rūšys: vidinė ir išorinė motyvacija.
Motyvacinės sistemos kūrimo pagrindai.
Praktinė užduotis.
 
12.10 – 13.00
Pietūs
13.00 – 14.30
Skatinimo metodų pritaikymas konkrečiam darbuotojui.
Individualus ir komandos motyvavimas.
10 būdų padidinti darbuotojų motyvaciją.
Vadovas – lyderis – motyvatorius?       
Demotyvatoriai darbo aplinkoje.
Darbuotojų pasitenkinimo darbu kūrimas ir jų išlaikymas
Mokymų aptarimas ir apibendrinimas. Klausimai – atsakymai.
 
Organizuojame vidinius mokymus Jūsų kolektyvui aktualiomis  temomis. Mūsų lektorių komanda yra pasiruošusi parengti mokymų programą, atsižvelgiant į organizacijos specifiką, mokymų tikslus, išsakytus poreikius.