Personalo valdymas ir motyvavimas

Data: 
Ketvirtadienis, Balandis 23, 2020
Vieta: 
Vilnius
Kaina: 
139 EUR

„Geras vadovas tas, kuris žino kur eiti, kaip eiti bei sugeba įkvėpti kitus eiti kartu“.

Mokymų programa skirta: vadovams, skyrių, padalinių vadovams, personalo specialistams, visiems, siekiantiems patobulinti vadovavimo įgūdžius.

Mokymų tikslas: Pristatyti kodėl personalo valdymas reikalingas įmonei, pateikti šiuolaikinį požiūrį į personalo strategiją ir politiką, supažindinti kokie gali būti svarbūs sprendimai dėl personalo valdymo, kokie skatinimo metodai taikytini konkrečiam darbuotojui, kam reikalinga kontrolė.

Mokymų metodai: Mokymų metu apie 30-40 procentų viso darbo laiko skiriama teorinei daliai, kita 60-70 procentų – praktinėms užduotims.

  • Individualios ir grupinės praktinės užduotys bei pratimai;
  •  Atliktų užduočių analizė, diskusijos.

 

PROGRAMA

9.00 – 10.30

Programos įvadas.

Darbuotojų valdymas ir racionalus darbo resursų panaudojimas.

Efektyvus darbo planavimas ir organizavimas.

Dalinimasis informacija: komunikacijos kliūtys ir jų įveikimo būdai.

Aiškus užduočių ir atsakomybės paskirstymas darbuotojams.

Praktinės užduotys.

10.30 – 10.40

Kavos pertraukėlė

10.40 – 12.10

Darbuotojų veiklos organizavimas.

Pagrindiniai darnios komandos formavimo principai.

Darbuotojo lūkesčių ir įsipareigojimų nustatymas.

Praktinės užduotys.

12.10 – 13.00

Pietūs

13.00 – 14.30

Darbuotojų motyvavimo svarba ir pagrindiniai principai.

Motyvacijos rūšys: vidinė ir išorinė motyvacija.

Motyvacinės sistemos kūrimo pagrindai.

Skatinimo metodų pritaikymas konkrečiam darbuotojui.

Individualus ir komandos motyvavimas.

10 būdų padidinti darbuotojų motyvaciją.

Praktinės užduotys

14.30 – 14.40

Kavos pertraukėlė

14.40 – 16.10

Demotyvatoriai darbo aplinkoje.

Kaip elgtis su žemos motyvacijos asmenimis?

Vadovas = lyderis = motyvatorius?

Mokymų aptarimas ir apibendrinimas. Grįžtamasis ryšys. Pažymėjimų įteikimas.