Personalo valdymas ir motyvavimas

Data: 
Penktadienis, Lapkritis 5, 2021
Vieta: 
Vilnius
Kaina: 
139 EUR

“Pasiekti dalykai netrukdo siekti dar nepasiektų”. D. Kleinas

Mokymų programa skirta: įvairaus lygio vadovams, personalo specialistams.  

Mokymų tikslas: Suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kurie padėtų ugdyti vadovavimo, problemų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo įgūdžius. Supažindinti su vadovavimo stilių įvairove, darbuotojų motyvacijos ir pasitenkinimo darbu metodais.

Mokymų metodai: Mokymų metu apie 30-40 procentų viso darbo laiko skiriama teorinei daliai, kita 60-70 procentų – praktinėms užduotims.

  • Individualios ir grupinės praktinės užduotys bei pratimai;
  •  Atliktų užduočių analizė, diskusijos.

Lektorė: Psichologė Agnė Jaselskienė.

 

PROGRAMA
9.00 – 10.30
Programos įvadas.
Darbuotojų valdymas ir racionalus darbo resursų panaudojimas.
Efektyvus darbo planavimas ir organizavimas.
Dalinimasis informacija: komunikacijos kliūtys ir jų įveikimo būdai.
Aiškus užduočių ir atsakomybės paskirstymas darbuotojams.
Praktinės užduotys.
10.30 – 10.40
Kavos pertraukėlė
10.40 – 12.10
Darbuotojų veiklos organizavimas.
Pagrindiniai darnios komandos formavimo principai.
Darbuotojo lūkesčių ir įsipareigojimų nustatymas.
Praktinės užduotys.
12.10 – 13.00
Pietūs
13.00 – 14.30
Darbuotojų motyvavimo svarba ir pagrindiniai principai.
Motyvacijos rūšys: vidinė ir išorinė motyvacija.
Motyvacinės sistemos kūrimo pagrindai.
Skatinimo metodų pritaikymas konkrečiam darbuotojui.
Individualus ir komandos motyvavimas.
10 būdų padidinti darbuotojų motyvaciją.
Praktinės užduotys
14.30 – 14.40
Kavos pertraukėlė
14.40 – 16.10
Demotyvatoriai darbo aplinkoje.
Kaip elgtis su žemos motyvacijos asmenimis?
Vadovas = lyderis = motyvatorius?
Mokymų aptarimas ir apibendrinimas. Grįžtamasis ryšys. Sertifikatų įteikimas.