Personalo valdymas ir motyvavimas

Data: 
Trečiadienis, Lapkritis 13, 2019
Vieta: 
Vilnius
Kaina: 
139 EUR

„Geras vadovas tas, kuris žino kur eiti, kaip eiti bei sugeba įkvėpti kitus eiti kartu“.

Mokymų programa skirta: vadovams, skyrių, padalinių vadovams, personalo specialistams, visiems, siekiantiems patobulinti vadovavimo įgūdžius.

Mokymų tikslas: Pristatyti kodėl personalo valdymas reikalingas įmonei, pateikti šiuolaikinį požiūrį į personalo strategiją ir politiką, supažindinti kokie gali būti svarbūs sprendimai dėl personalo valdymo, kokie skatinimo metodai taikytini konkrečiam darbuotojui, kam reikalinga kontrolė.

Mokymų metodai: Mokymų metu apie 30-40 procentų viso darbo laiko skiriama teorinei daliai, kita 60-70 procentų – praktinėms užduotims.

  • Individualios ir grupinės praktinės užduotys bei pratimai;
  •  Atliktų užduočių analizė, diskusijos.

 

PAGRINDINĖS TEMOS:

Darbuotojų valdymas ir racionalus darbo resursų panaudojimas.
Efektyvus darbo planavimas ir organizavimas.
Dalinimasis informacija: komunikacijos kliūtys ir jų įveikimo būdai.
Aiškus užduočių ir atsakomybės paskirstymas darbuotojams.
Efektyvus problemų sprendimas.

Darbuotojų veiklos organizavimas.
Pagrindiniai darnios komandos formavimo principai.
Darbuotojo lūkesčių ir įsipareigojimų nustatymas.

Darbuotojų kontrolė.

Darbuotojų motyvavimo svarba ir pagrindiniai principai.
Motyvacijos rūšys: vidinė ir išorinė motyvacija.
Darbams mus įkvepia vidinė ar išorinė motyvacija?

Skatinimo metodų pritaikymas konkrečiam darbuotojui.
Individualus ir komandos motyvavimas.
10 būdų padidinti darbuotojų motyvaciją.

Demotyvatoriai darbo aplinkoje.
Kaip elgtis su žemos motyvacijos asmenimis?
Vadovas = lyderis = motyvatorius?

Mokymų aptarimas ir apibendrinimas.